Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Snart kan Kraftens Hus öppna – fått kontrakt på drömlokal

En ny verksamhetsledare, påskrivet kontrakt på en stor och fin lokal i centrala Stockholm. Efter flera års planering börjar projektet Kraftens Hus, en mötesplats för cancerberörda, ta form på riktigt.

– Vi hoppas på ett gemensamt kunskapsutbyte med vården och att vår verksamhet ska fungera som en avlastning. Idag finns det ingen eftervård att erbjuda cancerpatienter, säger Charlotte Forsberg, en erfaren och engagerad onkologisjuksköterska, som nu ser fram emot att dra igång det mångfasetterade arbetet på Kraftens Hus.

När Onkologi i Sverige skrev om det RCC-initierade projektet i juni 2021 hette det Kraftens Nav och planeringen för vilken typ av verksamhet man skulle ha pågick för fullt.

– Vi arbetade då med att samla in information om vilket behov det fanns för en ny slags mötesplats för cancerberörda och deras anhöriga och vi letade efter en lämplig lokal, säger projektledaren och specialistsjuksköterskan Maria Wahlström-Norlin, som arbetar på Cancer-rådgivningen, RCC:s stödlinje.

Nu, 1,5 år senare, har man inte bara hittat drömlokalen utan även bytt namn till Kraftens Hus, alltså samma namn som förebilden i Borås där landets första Kraftens Hus öppnade portarna för fem år sedan.

– Det kommer snart att finnas ett Kraftens Hus även i Göteborg och vi siktar på att bli en riksförening. Vi kommer att ha finansiellt stöd av RCC under ett år till, inklusive lokalkostnader.

KONTRAKT PÅ DRÖMLOKAL
Efter långa förhandlingar är kontraktet på drömlokalen, 200 kvadratmeter i ett fristående K-märkt hus bakom Landstingshuset på Kungsholmen i Stockholm, nu påskrivet.

– Tyvärr kommer det att krävas en ganska omfattande renovering så vi kan inte flytta in förrän om cirka ett år, men i väntan på det startar vi verksamheten i provisoriska lokaler i centrala Stockholm. Projektfasen är nu avslutad och verksamheten kommer att drivas av den ideella föreningen Kraftens Hus Stockholm med Maria Wahlström-Norlin som ordförande och den nyrekryterade sjuksköterskan Charlotte Forsberg som verksamhetsledare.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Stor satsning på stöd till cancerberörda utökas

Digital cancerrehabilitering för ökad tillgänglighet och kvalitet

Första nationella vårdprogrammet för tjock-och ändtarmscancerscreening framtaget