Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Skåne inför egenprovtagning HPV för att förebygga livmoderhalscancer

I höst blir egenprovtagning av HPV (humant papillomvirus) standardmetod för att förebygga livmoderhalscancer i Region Skåne. Metoden har successivt införts de senaste åren och fick en extra skjuts under pandemin.

Region Skåne är bland de första regionerna i landet att införa egenprovtagning HPV som primär metod för att förebygga livmoderhalscancer. Under pandemin var det en större andel kvinnor som använde egenprovtagning jämfört med provtagning hos barnmorska. Från och med 1 september 2021 kommer samtliga kvinnor i åldern 23-64 år att få hem ett provtagningskit i brevlådan istället för kallelse till barnmorska. Kvinnor som inte nappat på erbjudandet om provtagning vid 64 års ålder, påminns årligen tills dess att prov inkommit, som längst fram till och med 70 års ålder.

Underlätta för Skånes kvinnor

– Vi vill underlätta för Skånes kvinnor. Med egenprovtagning kan var och en göra provet på sina villkor. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för Klinisk genetik och patologi.

Varje år får cirka 500 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer. Antalet fall har dock halverats sedan 1960-talet, till stor del tack vare regelbunden provtagning. Nästan alla fall av livmoderhalscancer orsakas av HPV-virus, som kan leda till cellförändringar.

– I de flesta fall läker HPV-infektionen ut av sig själv men det är viktigt att delta i den egenprovtagning som Region Skåne erbjuder för att få ett bra skydd mot utveckling av cellförändringar och livmoderhalscancer, säger Gunilla

Säker metod

Egenprovtagning är precis lika säkert som att låta en barnmorska utföra testet när det gäller att upptäcka HPV. Provet tas enkelt av kvinnan själv med hjälp av en bomullspinne som förs upp i vagina. Kvinnan skickar sedan in provet för analys och får provsvaret hem per post. Om egenprovtagningen visar spår av HPV-virus får kvinnan en kallelse till cellprovtagning hos barnmorska. Cellprovtagning ger möjlighet till mikroskopisk undersökning av celler, som visar om HPV-infektionen har gett upphov till cellförändringar eller i sällsynta fall cancer.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Halverade svarstider med digitaliserad patologi