Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sjöberg Prize Lectures 2022 – Save the Date

Sjöbergstiftelsen grundades 2016 av affärsmannen Bengt Sjöberg, som donerade två miljarder kronor med syfte att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö.

Bengt Sjöberg

Sjöbergpriset delas ut av Kungl. Vetenskapsakademien som utser pristagare och Sjöbergstiftelsen står för finansieringen. Priset inrättades efter att affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv drabbats av cancer, donerat två miljarder kronor med syfte att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. Bengt Sjöberg kom från Lysekil men arbetade och verkade i många år i Hongkong. Sjöbergpriset är uppdelat i 100 000 US dollar i form av ett personligt pris och 900 000 US dollar som ska användas till fortsatt forskning.

Årets pris kommer att delas ut i samband med Akademiens högtidssammankomst 13 juni. Sjöbergföreläsningarna hålls på förmiddagen samma dag, kl. 9-11, på Karolinska Institutet, Eva & Georg Klein-salen.

Föreläsare:

Michael N. Hall, pristagare 2020
mTOR signaling in growth and metabolism

Benjamin L. Ebert, pristagare 2021
Molecular glues: drugging the ”undruggable”

Arul M. Chinnaiyan, pristagare 2022
Exploring precision oncology through gene fusions

Liknande poster

Catherine J. Wu får Sjöbergpriset för att ha lagt grunden till vaccin mot cancer

Sjöbergpristagare ger nytt hopp till patienter med lungcancer

Göran Gustafssonpriser till forskning om cancertumörer och kvantmaterial