Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sjöbergpristagare ger nytt hopp till patienter med lungcancer

Årets Sjöbergpris på en miljon dollar går till kemisten Kevan Shokat från USA. För tio år sedan blev han först i världen med att lyckas hämma ett av de muterade protein som orsakar flest cancerfall. Ett stort vetenskapligt genombrott som nu ger hopp för svårt sjuka lungcancerpatienter.

Kevan Shotak, årets Sjöbergpristagare. Foto: Noah Berger.

Det har länge varit känt att mutationer i vissa gener ger upphov till cancer. Vanligast bland dessa så kallade onkogener är en familj bestående av de tre RAS-generna. Totalt bedömer man att 20 procent av all cancer orsakas av RAS-mutationer, däribland 30 procent av all lungcancer och 80 procent av all bukspottkörtelcancer.

I närmare 40 år har forskare försökt utveckla läkemedel som kan blockera funktionen hos muterade Ras-proteiner. Men det har visat sig vara mycket svårt och betraktades ett tag i princip som omöjligt.

När Kevan Shokat år 2013 lyckades utveckla den första hämmaren mot ett muterat Ras-protein, K-Ras (G12C), väckte det därför stor uppmärksamhet. Han konstruerade en molekyl som fäster på proteinet och låser fast det i ett inaktivt läge. Det leder till att celldelningen upphör och tumörens tillväxt avstannar.

Den aktuella mutationen ger bland annat upphov till en svår form av lungcancer som framför allt förekommer bland storrökare. Ett första läkemedel mot lungcancer baserat på Shokats upptäckt godkändes i USA 2021. Jämfört med annan behandling har det visat sig ge både förbättrad livskvalitet och förlängd överlevnad på i genomsnitt en månad.

”Startskottet på en nya era”

I likhet med andra cancermediciner är det inte alla patienter som svarar på behandlingen och det finns tecken på att tumörerna kan utveckla resistens. Men ett intensivt utvecklingsarbete pågår nu för att ytterligare förbättra den första generationens läkemedel.

– Det här är startskottet på en helt ny era där man bygger vidare på grundupptäckten. Det har redan betytt mycket för lungcancerpatienter och i framtiden kan det få stor betydelse även för andra grupper av patienter vars cancer är orsakad av muterade Ras-proteiner, säger Urban Lendahl, professor i genetik vid Karolinska Institutet och ledamot av priskommittén.

Kevan Shokat själv är mycket glad över att ha tilldelats Sjöbergpriset där större delen av summan, 900 000 dollar, utgörs av ett forskningsanslag.

– Det sätt som priset är strukturerat på innebär att större delen av pengarna går till forskning. Det här är det största anslag jag har sett och det kommer att göra stor skillnad för vår forskning. Jag uppskattar verkligen hur det är upplagt, säger han.

Liknande poster

Catherine J. Wu får Sjöbergpriset för att ha lagt grunden till vaccin mot cancer

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin