Senaste OIS ligger finns nu tillgängligt för läsning.

Nr 3 av Onkologi i Sverige finns nu tillgängligt som blädderbar PDF.

Du läser den genom att klicka här.