Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sectras lösning för digital patologi godkänns av FDA i USA

Linköping – 1 april, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har fått ett 510(k)-godkännande av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten U.S. Food & Grug Administration (FDA). Godkännandet gäller för Sectra Digital Pathology Module, kärnan i Sectras digitala patologilösning, i kombination med Leica Biosystems skanner AT2 DX. Det innebär att vårdgivare i USA nu kan använda Sectras digitala patologilösning för primärdiagnostik. Lösningen möjliggör ett mer effektivt samarbete mellan olika diagnostiska discipliner, så kallad integrerad diagnostik, vilket är särskilt viktigt i komplexa cancerfall.

– Det är med glädje vi i och med FDA-godkännandet kan erbjuda amerikanska vårdgivare en digital patologilösning som är beprövad för fullskalig primärdiagnostik och höga produktionsvolymer. Lösningen gör det också möjligt att granska på distans, utan tillgång till mikroskop och fysiska vävnadsprover. Det är särskilt värdefullt nu i dessa utmanande tider då många patologer arbetar hemifrån. Det här godkännandet är ett spännande och viktigt steg framåt för patologin och cancervården i USA, säger Mikael Anden, vd för Sectra i USA.

I USA används sedan tidigare Sectras digitala patologilösning för forskning samt multidisciplinära ronder och det blir nu möjligt att även använda den för primärdiagnostik. När fysiska glas med vävnadsprover skannas till digitala bilder blir både aktuella och tidigare bilder tillgängliga oavsett var och när de ska granskas. Patologerna får även tillgång till funktioner och verktyg som inte finns vid granskning i mikroskop. Den digitala tekniken underlättar exempelvis second opinions och specialistkonsultationer samt gör det möjligt att integrera medicinsk bildhantering.

Sectras patologilösning är en del av Sectras helhetslösning för att hantera alla typer av medicinska bilder. Samtliga komponenter av helhetslösningen bygger på samma tekniska plattform vilket gör det möjligt för vårdgivare att använda ett och samma system för alla bildintensiva medicinska specialiteter. Därmed blir integrerad diagnostik möjligt. Ett djupare samarbete och tillgång till andra avdelningars medicinska bilder och information bidrar till högre effektivitet och bättre vård. Det är exempelvis särskilt viktigt för komplexa cancerfall där både radiologi och patologi spelar avgörande roller. Förmågan att direkt kunna se digitala patologibilder sida vid sida med radiologibilder och andra bilder skapar effektiva diskussioner runt fallen och en förmåga att ge detaljerade beskrivningar av fynd.

– Patologin står näst på tur för digitalisering inom sjukvården. Att använda fysiska glas med vävnadsprover begränsar tillväxt i dagens digitala miljö, särskilt för sjukvårdkedjor där potentialen av synergieffekterna inte kan uppnås om man inte digitaliserar patologin. Med vår lösning skapas nya möjligheter i USA och vår framgång i Europa bevisar att den passar vårdgivare med höga produktionsvolymer, säger Torbjörn Kronander, vd på Sectra.

Se den här videon för att se hur digital patologi kan öka effektiviteten och höja precisionen för patologer.

Liknande poster

Avhandling om möjligheterna med AI för precisionsdiagnostik av tumörvävnad

Läs mer...

På väg mot nytt läkemedel mot aggressiv prostatacancer – lågmäld professor glömmer aldrig lidandet hon såg som sjuksköterska

Läs mer...

AI inom digital patologi utvecklas i stort projekt

Läs mer...