Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

AI inom digital patologi utvecklas i stort projekt

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, är med i ett stort europeiskt samarbetsprojekt kring artificiell intelligens inom digital patologi. Projektet har fått finansiering från Innovative Medicines Initiative inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Två forskare diskuterar en digital bild på vävnadsprov.
Jeroen van der Laak och Claes Lundström är med och leder projektet inom digital patologi.
Kajsa Juslin
Projektet Bigpicture ska bana väg för en ny era inom patologi genom att etablera den hittills största databasen av patologibilder. Syftet är att snabba på utvecklingen av artificiell intelligens, AI, inom medicin.

AI-verktyg ska kunna hjälpa patologer och assistera dem vid undersökning av vävnadsprover och därmed diagnosticering av sjukdomar och faktorer som styr val av behandling. Utvecklingen av robusta AI-applikationer kräver dock stora mängder data, vilket inom patologi innebär enorma samlingar av digitala bilder av vävnadsprover tillsammans med utvald medicinska data. För att möjliggöra en snabb utveckling av AI inom patologi siktar projektet på att skapa den första europeiska, etiska och GDPR-säkrade plattformen där såväl storskaliga data som AI-algoritmer kan samexistera. Plattformen ska koppla samman nätverk av patologer, forskare, AI-utvecklare, patienter och industriella parter.

I Östergötland ingår LiU, Region Östergötland och företaget Sectra i projektet. LiU och CMIV ansvarar för uppbyggnaden av infrastrukturen (hård- och mjukvara) inom hela Bigpicture. Region Östergötland ska samla in anonymiserade digitala patologibilder inom hudområdet till databasen. Från Sverige deltar även Uppsala universitet, där en del av infrastrukturen kommer att finnas.

Joel Hedlund.
Joel Hedlund

– Det är ett fantastiskt förtroende att CMIV får en ledande roll i Bigpicture. Det är ett bevis på vår internationella lyskraft inom detta forskningsområde, säger Joel Hedlund, teknisk direktör och ansvarig för CMIVs insats.

Claes Lundström, adjungerad professor och en av forskningsledarna för digital patologi, fyller på:
Claes Lundström.
Claes Lundström

– Dessa stora gemensamma insatser för att samla data är avgörande för att AI-verktygen ska tränas till den precision vi behöver i sjukvården.

Projektet löper över sex år och finansieras med 70 miljoner euro, vilket motsvarar runt 700 miljoner kronor. Av dessa får LiU 2,2 miljoner euro, motsvarande runt 22 miljoner kronor. Projektet bedrivs inom programmet Innovative Medicines Initiative (IMI), i ett konsortium där ledande europeiska forskningscenter, sjukhus och stora läkemedelsbolag ingår.

Jeroen van der Laak, gästprofessor vid CMIV och verksam vid Radboud University Medical Centre i Nederländerna, är en av koordinatorerna av Bigpicture.

Projektet finansieras från Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking, som får stöd från EU:s forskning- och innovationsprogram Horizon 2020 och EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

Liknande poster

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

AI kan hitta kvinnor med hög risk för bröstcancer vid mammografiscreening

Avhandling om möjligheterna med AI för precisionsdiagnostik av tumörvävnad