Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Remissrunda för nationella vårdprogram med förlängd svarstid

Sidan publicerades 15 april 2020 av RCC i Samverkan

I dag går ett antal nationella vårdprogram ut på remiss till regioner, professioner och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Förlängd svarstid

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin förlängs svarstiden från två till sju månader. Det innebär att den remissrunda som börjar i dag får samma svarsdatum som den remissrunda som startar den 15 september (svarsdatum blir den 16 november).

Fram till den 15 september kommer sidan med remissversioner att kompletteras med fler vårdprogram.

Nya vårdprogram

Det nationella vårdprogrammet för skivepitelcancer i huden är nytt.

Reviderade vårdprogram

De nationella vårdprogrammen för palliativ vård, malignt melanom, T-cellslymfom och äggstockscancer med epitelialt ursprung är reviderade.

Nationella vårdprogram på remissrunda

Tillfälliga avvikelser med anledning av covid-19-pandemin

På grund av den pågående covid-19-pandemin behöver många regioner göra tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. De nationella vårdprogramgrupperna följer noga utvecklingen och har kompletterat vissa vårdprogram med tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer. Du hittar dem här:

Avvikelser i behandlingsrekommendationer

Liknande poster

Tre projekt på cancerområdet får medel för att stödja användandet av AI

Läs mer...

Patienter utredda för cancer nöjda trots pandemin

Läs mer...

Adjuvant Keytruda-behandling minskade risken för återfall eller död med 35 % vid högrisk resekterade stadium II melanom

Läs mer...