Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny specialdesignad rehabiliteringsvecka för huvud-halscancerpatienter

Stockholms läns landsting erbjuder alla cancerpatienter rehabiliteringsveckor på internat, så kallad specialiserad cancerrehabilitering. Den syftar till att hjälpa patienterna att återgå till ett normalt liv. Det har länge funnits ett önskemål om att patienter som behandlats för cancer i huvud-halsområdet skulle få en samlad riktad rehabilitering som tar hänsyn till just deras problem.
– Vi har gjort trevande försök att bearbeta landstinget så att de eventuellt skulle kunna skapa ett rehabiliteringsinternat för våra patienter. Men jag såg inte hur detta skulle kunna åstadkommas inom rimlig tid, säger Britt Nordlander, docent och överläkare på Karolinska Sjukhuset. Varje år diagnostiseras cirka 1300 patienter med huvud- och halscancer som är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor och spottkörtlar. Överlevnaden för denna patientgrupp är 76 procent efter fem år, men varierar mellan 29 och 92 procent beroende på diagnosgrupp. – Är man opererad och/eller strålad mot halsen eller munnen innebär det oftast svårigheter som tar tid att lära sig hantera, säger Britt Nordlander.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Nytänkande arbetssätt med cancerrehabilitering i Region Jämtland Härjedalen

Kraftens hus Sverige får miljonanslag från Sjöbergstiftelsen

Nytt avstamp i satsningen för en jämlik cancerrehabilitering