Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Protonresan – ett nytt förberedelsematerial i virtual reality som skapar trygghet inför protonstrålbehandling


Foto: IVAR Studios

Många av de barn med cancer som får strålbehandling i Sverige behandlas vid Skandionkliniken i Uppsala. Inför behandlingen på upp till sex veckor krävs mycket förberedelser både för barnet och barnets familj, och under behandlingen bor de flesta familjer på Ronald McDonald Hus. Ett nytt unikt förberedelsematerial i virtual reality har nu tagits fram för att familjerna ska känna sig trygga och väl förberedda inför behandlingen och vistelsen. Materialet heter Protonresan, och är framtaget i nära samarbete mellan Skandionkliniken, Ronald McDonald Hus, Akademiska barnsjukhuset och Barncancerfonden.

Skandionkliniken i Uppsala är den enda klinik i Sverige som behandlar cancer och andra tumörsjukdomar med protonstrålbehandling. De barn som ska genomgå protonstrålbehandling behöver vistas i Uppsala under den långa behandlingstiden, och bor då ofta med sina familjer på Ronald McDonald Hus där de kommer i kontakt med Akademiska barnsjukhuset som är medicinskt ansvariga under behandlingstiden. Att genomgå en protonstålbehandling och vara hemifrån under en lång tid kan skapa oro, och behovet av förberedelse och tydlig information är stort.  

Protonresan är ett nytt förberedelsematerial framtaget för att barn och familjer ska känna sig trygga inför sin vistelse och behandling på Skandionkliniken. Genom VR (virtual reality) kan barnen och familjerna nu virtuellt uppleva de platser och miljöer som de ska besöka under vistelsen. 

Vi är glada över att genom detta unika samarbete kunna erbjuda alla familjer ett helt nytt format av informationsmaterial som ska hjälpa dem i förberedelserna inför behandlingen och vistelsen. Det är viktigt att vi möter familjernas behov och tillgodoser att de känner sig trygga och förberedda. Denna VR-teknik möjliggör att familjerna på ett enkelt sätt kan ta till sig informationen, som ett virtuellt studiebesök, säger Kärstin Ödman Ryberg, sakkunnig på Barncancerfonden och projektledare för Protonresan. 

Så fungerar Protonresan 

Protonresan består av sju informationsfilmer som kan upplevas på två sätt: genom ett headset anpassat för VR (virtual reality) i ett så kallat 360°-format, samt via en hemsida. Med hjälp av VR-tekniken upplever barnet och föräldrarna att de befinner sig i en digital version av de rum och miljöer de kommer att vistas i under behandlingstiden i Uppsala. De tar på sig ett headset och navigerar sig i den digitala omgivningen genom att vända på huvudet i olika riktningar. En lugn röst guidar genom filmerna och berättar om platserna. Berättarröster finns i dag på svenska, engelska och arabiska, och fler språk planeras. 

Protonresan ska säkerställa likvärdig information 

Protonresan ska ge barn, ungdomar, syskon och deras vårdnadshavare en ökad känsla av egenmakt och trygghet inför protonstrålbehandlingen och vistelsen i Uppsala. Materialet ska ge information på ett relevant, tryggt och nationellt likvärdigt sätt inför behandlingen på Skandionkliniken, boendet på Ronald McDonald Hus och mötet med den barnonkologiska mottagningen, lekterapin och sjukhusskolan på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.  

Protonresans sju filmer går att uppleva via de headset som finns utplacerade på landets sex regionala barnonkologiska centra i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund, samt via webbplatsen protonresan.barncancerfonden.se där mer information om hjälpmedlet finns att hitta. Vill du veta mer om hur protonresan fungerar, besök Barncancerfondens hemsida: Protonresan | Barncancerfonden. 

 

Om protonstrålbehandling (fakta från Skandionkliniken i Uppsala)

 • Vid protonstrålbehandling kan stråldosen ofta koncentreras bättre till själva tumören, jämfört med traditionell strålning. Det gör att metoden kan minska risken för biverkningar. Vid vissa tumörsjukdomar – och för vissa patienter – är protonstrålning därför ett bra behandlingsalternativ.
   
 • Skandionkliniken i Uppsala är den enda klinik i Sverige som behandlar cancer och andra tumörsjukdomar med protonstrålning. Kliniken har varit i drift sedan 2015 och behandlar varje år cirka 300 patienter varav drygt 40 barn.
   
 • Kliniken tar emot patienter från hela Sverige, och är ett nationellt samarbete och drivs på uppdrag av de sju regioner som har universitetssjukhus.
   
 • Kliniken behandlar flera cancer- och tumördiagnoser, den största gruppen är olika former av hjärntumörer.
   
 • Kliniken utför behandlingar i nära samarbete med landets onkologiska kliniker.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi