Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

PROTEOMIK – framtidens teknik för tidig upptäckt och cancerdiagnostik

Tid 12:00 – 13:00

Proteomik ger möjlighet till upptäckt och funktionell analys av cancerspecifika proteinvarianter i vävnads- och blodprover. Ta del av ett webbinar som ger inblick den senaste utvecklingen inom proteomik och tillämpning inom ledande forskning inom lung- och bröstcancer för att upptäcka nya biomarkörer för immunterapi. Translationella tillämpningar av proteomik för detektion och diagnostik kommer diskuteras.

För mer information och anmälan klicka här

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Pfizer tillkännager positiva resultat från fas III-studie inom prostatacancer