Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

PROTEOMIK – framtidens teknik för tidig upptäckt och cancerdiagnostik

Tid 12:00 – 13:00

Proteomik ger möjlighet till upptäckt och funktionell analys av cancerspecifika proteinvarianter i vävnads- och blodprover. Ta del av ett webbinar som ger inblick den senaste utvecklingen inom proteomik och tillämpning inom ledande forskning inom lung- och bröstcancer för att upptäcka nya biomarkörer för immunterapi. Translationella tillämpningar av proteomik för detektion och diagnostik kommer diskuteras.

För mer information och anmälan klicka här

Liknande poster

Pfizer tillkännager positiva resultat från fas III-studie inom prostatacancer

Läs mer...

Maria Ekholm och Ioannis Zerdes tilldelas nytt onkologistipendium för forskning inom bröstcancer

Läs mer...

Lorviqua godkänt i EU som en första linjens behandling för ALK-positiv avancerad lungcancer

Läs mer...