Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Precisionsmedicin inom barncancer på europeisk högnivåkonferens

Den 1a februari möts ett hundratal ledande sjukvårdpolitiker från hela Europa i Stockholm. Konferensen med cancer som tema är en del av Sveriges ordförandeskap i EU. Barncancerfonden är med och visar på hur svensk barncancerforskning tack vare unika fördelar gällande väletablerade och utbyggda infrastrukturer kan sätta Sverige på kartan.

Det svenska ordförandeskapets högnivåkonferens om cancer anordnas tillsammans med den Europeiska kommissionen. Konferensen bygger på EU:s cancerplan från 2021 och fokuserar på tre huvudområden: förebyggande, tidig upptäckt och datadriven cancervård. På konferensen deltar både tongivande experter på cancer från sjukvården och akademin, och politiska högnivådelegater såsom EU-kommissionären för hälsa och livssäkerhet Stella Kyriakides och Hans Kluge, Världshälsoorganisationens regiondirektör för Europa. 

Fyra utställare representerar Sverige: Genomic Medicine Sweden Barncancer (GMS Barncancer), RCC, Cancerfonden och SweCare. Här har GMS valt att ta med Barncancerfonden, SciLifelab och Barntumörbanken för att visa upp det unika projektet GMS Barncancer. Kerstin Sollerbrant, senior expert hos Barncancerfonden har varit med sedan projektets start 2019. 

– GMS barncancer är ett unikt precisionsmedicinskt projekt där Barncancerfonden tillsammans med GMS, SciLife Lab och Barntumörbanken möjliggjort helgenomsekvensering som idag kan ge cancerdrabbade barn en mer exakt diagnos och målstyrd behandling. Vid sidan om projektet har också Barntumörbanken helgenomsekvenserat alla tidigare insamlade tumörer, vilket ger ett fantastiskt underlag för forskning, säger Kerstin Sollerbrant. 

Projektet GMS Barncancer innebär inte bara en bättre och säkrare användning av läkemedel, utan är också en god förebild för införandet av innovationer i hälso- och sjukvården. Hösten 2022 belönades projektet med Guldpillret, Projekt för snabbare och säkrare diagnos vid barncancer vinner Guldpillret | Barncancerfonden.  

– Vi ser att GMS Barncancer är ett projekt som kan visa på Sveriges unika fördelar med väletablerade och utbyggda infrastrukturer. Barncancerforskningen är internationell. Vi hoppas att det här sätter Sverige på kartan som ett föregångsland när det kommer till barncancerforskning i framkant, säger Kerstin Sollerbrant.  

Läs mer om Konferens om cancer (europa.eu), där du även kan anmäla dig för att se seminariet digitalt.  

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi