Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Postgraduate utbildning i Bröstcancer

Postgraduate utbildning i Bröstcancer
Steningevik, 28 september –
30 september 2022

AstraZeneca Onkologi bjuder in läkare till Postgraduate utbildning i bröstcancer. Kursledare är överläkare Lotta Wadsten, Kirurgkliniken, Länssjukhuset, Sundsvall.
Målsättningen med kursen är att kunna erbjuda läkare en bred utbildning. Heltäckande inom området bröstcancer, från epidemiologi, riskfaktorer, biologiska markörer till det senaste inom kirurgi, radiologi och medicinsk behandling samt att deltagarna ska kunna omsätta sina kunskaper under en workshop – bröstkonferens.

Anmälning tom 8. Augusti 2022.

Mer information och program

Anmälan

 

Liknande poster

Enhertu godkänt som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Positivt utlåtande från CHMP för Enhertu som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Imfinzi plus kemoterapi godkänd i EU som första immunterapiregimen för patienter med avancerad gallvägscancer