Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positivt utlåtande från CHMP för Enhertu som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

CHMPs utlåtande baseras på resultat från fas 3-studien DESTINY-BREAST04 där patienter med metastaserad bröstcancer med lågt uttryck av HER2 behandlades med Enhertu (trastuzumab deruxtekan).

Enhertu (trastuzumab deruxtekan) är ett antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) som utvecklas gemensamt av Daiichi Sankyo och AstraZeneca.

Läs mer i pressmeddelanden från Daiichi Sankyo och AstraZeneca .

Liknande poster

Enhertu godkänt som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Imfinzi plus kemoterapi godkänd i EU som första immunterapiregimen för patienter med avancerad gallvägscancer

Lynparza i kombination med abirateron godkänd i EU som förstahandsbehandling för patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer