Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Poistive opinion för BMS cellterapi Breyanzi

Den 27 January 2022 gav CHMP ett positivt utlåtande och rekommenderade ett marknadsgodkännande för Bristol-Myers Squibbs CAR T-cellterapi Breyanzi för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktär (R/R) diffust storcelligt B-cellslymfom.

Läs hela beslutet hos EMA

Liknande poster

Sjöbergstiftelsen finansierar forskning om maligna B-cellslymfom

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

The treatment landscape of locally advanced upper gastrointestinal cancer