Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

PD-L1 som biomarkör i övre GI cancer

Biomarkers in Upper GI Cancers – the role and evaluation of PD-L1 with Professor Röcken

TISDAG 24 MAJ 12.00 – 13.00

Varmt välkommen att delta i denna webbföreläsning där Professor Christoph Röcken, University Medical Center Schleswig Holstein (UKSH), Campus Kiel, Tyskland, kommer dela sin erfarenhet kring PD-L1 som biomarkör i övre gastrointestinal (GI) cancer.

PD-L1 är en väl etablerad biomarkör för flertalet tumörtyper men att analysera PD-L1 kan vara utmanande. Under detta webinar kommer Björn Magnusson, patolog i Lund, och Professor Röcken diskutera det prediktiva värdet av PD-L1, utmaningar kring CPS (Combined Positive Score) PD-L1-analys, och även ge handfasta råd för PD-L1-evaluering av övre GI tumörer.

Vi ser gärna att du engagerar dig under mötet och ställer just dina frågor via live-chat.

Mötet kommer hållas på engelska.

Mer information och anmälan

Varmt välkommen hälsar vi som arbetar med immunonkologi på Bristol Myers Squibb.

Liknande poster

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

The treatment landscape of locally advanced upper gastrointestinal cancer

IO-veckan 2022 State Of the Art