PD-L1 som biomarkör i övre GI cancer

Biomarkers in Upper GI Cancers – the role and evaluation of PD-L1 with Professor Röcken

TISDAG 24 MAJ 12.00 – 13.00

Varmt välkommen att delta i denna webbföreläsning där Professor Christoph Röcken, University Medical Center Schleswig Holstein (UKSH), Campus Kiel, Tyskland, kommer dela sin erfarenhet kring PD-L1 som biomarkör i övre gastrointestinal (GI) cancer.

PD-L1 är en väl etablerad biomarkör för flertalet tumörtyper men att analysera PD-L1 kan vara utmanande. Under detta webinar kommer Björn Magnusson, patolog i Lund, och Professor Röcken diskutera det prediktiva värdet av PD-L1, utmaningar kring CPS (Combined Positive Score) PD-L1-analys, och även ge handfasta råd för PD-L1-evaluering av övre GI tumörer.

Vi ser gärna att du engagerar dig under mötet och ställer just dina frågor via live-chat.

Mötet kommer hållas på engelska.

Mer information och anmälan

Varmt välkommen hälsar vi som arbetar med immunonkologi på Bristol Myers Squibb.