Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

PATIENTTRYGGHET I CANCERVÅRDEN

Att vara cancerpatient är inte lätt. Man går till labb, läkare, kanske på operation, får behandling, går på kontroller och på undersökningar. Tryggheten för patienten bör därför uppkomma direkt i första mötet med en vårdare, eftersom en vårdsituation innebär ett givande både från vårdarens och patientens sida. Jag, som patient, anser att en god vård bör ta hela människan i beaktande, inte enbart det fysiska, utan även det psykiska och själsliga. Alla patienter är olika och som cancerpatient har man ofta en bred erfarenhet av en långvarig sjukdom. Att cancerpatienten kan mycket och efter ett tag är ”proffs på sin egen sjukdom” och på sin egen kropp, är någonting som vården kunde bli bättre på att komma ihåg i mötet med patienten. För att man som patient ska uppleva trygghet i vården behöver man känna sig sedd och lyssnad på. Att lyssna betyder att man som vårdare ser den enskilda patienten; dennes önskemål och behov, kunskap och erfarenheter. Det hjälper patienten att bli delaktig i sin sjukdom och vård. Viktigt för cancerpatienten är också att de frågor patienten har besvaras så ärligt som möjligt av vårdpersonal.

 

Läs hela artikeln

Liknande poster

Reflektion i tiden – patientperspektiv

Läs mer...

Stöd via sociala medier möjligt även när ångesten är som värst på natten

Läs mer...

”Det saknas en viktig diskussion om det oersättliga värdet av mänsklig kontakt”

Läs mer...