Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

P-piller minskar risken för äggstocks- och endometriecancer

En studie från Uppsala universitet, där man undersökt över 250 000 kvinnor, visar att p-piller skyddar mot både äggstocks- och endometriecancer. Den skyddande effekten består flera decennier efter att man slutat med p-piller. Forskningen presenteras i den vetenskapliga tidskriften Cancer Research.

Äggstocks- och endometriecancer tillhör de vanligaste typerna av gynekologisk cancer. Ungefär 2 procent av alla kvinnor drabbas av någon av dessa cancersjukdomar under sin livstid. Endometriecancer, den vanligaste formen av livmoderkroppscancer, är något vanligare än äggstockscancer, men eftersom den ofta upptäcks i ett tidigt skede är dödligheten låg. Äggstockscancer upptäcks däremot oftast först när den spridit sig till andra delar av kroppen, och är därför en av de dödligaste cancersjukdomarna.

Det första p-pillret godkändes redan på 1960-talet, och ungefär 80 procent av alla kvinnor i Västeuropa har använt p-piller någon gång under sitt reproduktiva liv. P-piller inkluderar syntetiska former av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron och den huvudsakliga funktionen är att förhindra ägglossning, vilket därmed förhindrar oönskad graviditet.

I den aktuella studien jämförde forskarna förekomsten av bröst-, äggstocks- och endometriecancer mellan kvinnor som använt p-piller och kvinnor som aldrig använt p-piller.

Åsa Johansson är biträdande universitetslektor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk genetik och genomik; Forskargrupp Åsa Johansson, Uppsala universitet. Foto: David Naylor

– Det var tydligt att kvinnor som använt p-piller hade en mycket lägre risk att utveckla både äggstocks- och endometriecancer. Risken var fortsatt lägre, även efter att kvinnorna slutat med p-piller. Fortfarande 15 år efter att kvinnorna slutat använda p-piller, var risken halverad, och vi kunde se att den skyddande effekten kvarstod i över 30 år, säger Åsa Johansson vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, och en av de ledande forskarna bakom studien.

Flera tidigare studier har visat att p-piller kan ge en viss ökad risk för bröstcancer, en effekt som inte var lika tydlig i denna studie.

– Ett ganska oväntat resultat var att vi inte såg en stark effekt av p-piller på risken för bröstcancer. Vi kunde endast se en svagt ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som använt p-piller och den ökade risken försvann redan några år efter att de slutat, säger Åsa Johansson.

Resultaten från den aktuella studien är viktiga, då p-piller ofta förknippats med negativa effekter, så som ökad risk för blodpropp och bröstcancer.

– Förutom att skydda mot graviditet har vi visat att p-piller även har andra positiva effekter. Våra resultat kan göra det möjligt för kvinnor och läkare att fatta mer välgrundade beslut med tanke på vilka kvinnor som bör använda preventivmedel, säger Therese Johansson, en av doktoranderna bakom studien.

Karlsson T, Johansson T, Höglund T, Ek W, Johansson Å. (2020) Time-dependent effects of oral contraceptive use on breast, ovarian and endometrial cancers. Cancer Research, DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-20-2476

Liknande poster

Målsökande radioaktiva läkemedel mot cancer väcker stort intresse

Viss canceruppgång efter Tjernobylolyckan

Långtidsstudie visar: Äldre kvinnor med lågrisk-bröstcancer behöver inte strålbehandlas