Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Över 900 000 kronor till internationell samverkan inom barnonkologin

Barncancerfonden utlyser medel till olika typer av nätverkande tre gånger per år. Vårens beslut innebär stöd till den årliga nordiska barnonkologikonferensen, resebidrag till den internationella barnonkologikonferensen samt metodikbidrag inom sena komplikationer.

Barncancer är hundratals olika sällsynta diagnoser som ofta helt saknar motsvarighet bland de vanligaste cancerformerna hos vuxna. Många av dessa kan idag behandlas framgångsrikt men fortfarande finns det stora utmaningar, framför allt när det kommer till de sällsynta barncancerdiagnoserna, där få barn drabbas och där det helt saknas effektiv behandling.

– Då patientgrupperna ofta är små är internationell samverkan en av de viktigaste förutsättningarna för att nya barncancerläkemedel ska kunna utvecklas på ett effektivt och säkert sätt, säger Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden.

För att bidra till internationalisering så utlyser Barncancerfonden bland annat medel till symposier, resebidrag och metodikstudier. Anslagen går att söka tre gånger per år.

Nordiskt forskarmöte i Tallinn 2024

I den nyss beslutade utlysningen satsar Barncancerfonden över 900 000 kronor på internationella forskarmöten. Det enskilt största anslaget på 400 000 kronor beviljas till det årliga nordiska NOPHO-mötet som 2024 hålls i Tallinn. Temat är ”From Science to Child” och bland programpunkterna syns de senaste framstegen inom immuncellsaktivering och CAR-T-behandling, en lovande men ofta komplicerad metod som är godkänd för speciellt svårbehandlad leukemi.

NOPHO står för Nordic Society of Paediatric Hematology and Oncology och mötet är välbesökt av framför allt barnonkologer inom Norden och Baltikum. Barncancerfonden har under flera år varit en av huvudsponsorerna och bidrar på så sätt till utvecklingen av nordiskt samarbete och studier över nationsgränserna.

– Att tillsammans få diskutera nya forskningsresultat stärker barnonkologiområdet och öppnar upp för nya samarbeten. Men vi diskuterar också omvårdnad och utmanande etiska frågor som till exempel uppstår när ny teknik etableras, menar Britt-Marie Frost.

Internationellt möte i Kanada

Utöver NOPHO-mötet och ytterligare några mindre symposier beviljas åtta resebidrag till SIOP 2023. SIOP står för The Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique, eller International Society of Paediatric Oncology, och är en organisation som arbetar för att inget barn ska dö i cancer. Årets internationella konferens hålls i oktober i Kanada.

Metodikstudie om strålningseffekter på hjärtmuskel

Barncancerfonden beviljar även inom ramen för denna utlysning medel till en metodikstudie som handlar om strålningseffekter på hjärtmuskel. I dag används strålbehandling ofta som komplement till kirurgi för att se till att alla cancercellerna är borta där tumören en gång växte. Samtidigt påverkas kroppens normala celler negativt av strålningen. Många barncanceröverlevare lider bland annat av hjärt-kärlproblem.

– Vi finansierar både forskning om hur vi kan hjälpa de som redan lider av sena komplikationer och forskning för att hitta behandlingar som kan förhindra att barnen som är under behandling nu drabbas senare i livet, säger Britt-Marie Frost.

Listan över beviljade ansökningar.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi