Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Oväntade kopplingar mellan genförändringar i tumörceller och läkemedelssvar vid hjärncancer funna

Precisionen vid behandling av hjärncancerformen glioblastom kan öka och befintliga läkemedel användas på nya sätt. Det visar en studie från Uppsala universitet där ett stort antal cellprover från patienter med hjärntumörer undersökts. Forskarna har kartlagt hur cellförändringar i glioblastomceller påverkar effekten av olika läkemedel. Resultaten publiceras i tidskriften Cell Reports.

Glioblastom är en allvarlig cancerform i hjärnan med mycket dålig prognos. Det har blivit alltmer känt att glioblastomtumörer innehåller många genetiska förändringar som varierar mellan patienter. Trots det saknas det fortfarande bra metoder att skräddarsy behandlingar baserade på sådana förändringar och patienter får idag likartad behandling.

– Det var mot denna bakgrund vi gjorde vår studie där vi undersökte hur glioblastomceller från 100 Uppsalapatienter svarade på olika läkemedel. För att göra det utgick vi från cellkulturer, som odlats fram från patientprover, och testade över 1 500 läkemedelssubstanser för att se hur cellerna svarade, säger Sven Nelander, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet och som varit huvudansvarig för studien.

Forskarna använde sedan en algoritm för att undersöka vilka förändringar i cancercellerna som bäst kan förutsäga effekten av ett enskilt läkemedel. Genom sin kartläggning kunde de gruppera tumörerna och såg att det finns två huvudsakliga subgrupper baserat på läkemedelsrespons och mutationer i vissa gener.

– Genom att klassificera cellerna på flera olika sätt upptäckte vi oväntade kopplingar mellan viktiga gener, signalvägar i cellerna och olika läkemedel. Det ledde i sin tur till att vi hittade nya möjligheter att kombinera olika läkemedel för maximal effekt. Våra resultat kan användas som utgångspunkt för fortsatt forskning som syftar till att öka precisionen och anpassa behandlingen av glioblastom för olika patienter. De kan också användas för att hitta nya användningsområden för redan kända läkemedel, säger Sven Nelander.

Studien har finansierats av bland annan Cancerfonden, AstraZeneca och Vetenskapsrådet och är ett samarbete mellan forskare i Uppsala, London, Singapore och USA.

Johansson P. et al. (2020) A patient-derived cell atlas informs precision targeting of glioblastoma, Cell Reports 32(2020), DOI: https:doi.org/10.1016/j.celrep.2020.107897

Fakta:

Merparten av glioblastomcellerna i studien ingår i biobanken HGCC (Human Glioma Cell Culture) som grundats och drivs av forskare vid Uppsala universitet och många av dem deltar i den aktuella studien. HGCC består av cellkulturer som odlats upp från celler som tagits från hjärntumörpatienter vid operationer. Cellkulturerna har analyserats genetiskt vilket försäkrar att de representerar olika undergrupper av gliom (hjärntumörer). Genom den nya studien utökas HGCC kraftigt och cellerna med tillhörande information är tillgängliga för alla för alla forskare via HGCC:s webbsida och i HGCC:s dataportal.

Liknande poster

Målsökande radioaktiva läkemedel mot cancer väcker stort intresse

Viss canceruppgång efter Tjernobylolyckan

DNA:s organisation påverkar tillväxten av dödliga hjärntumörer som svar på neuronala signaler