Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Studie med 1 200 cancerpatienter: Orimligt många besök på vårdcentralen innan symptom som var cancer togs på allvar

I en undersökning som Nätverket mot cancer låtit SIFO göra bland drygt 1 200 cancerpatienter och närstående, krävdes det för 32 % av de som svarat tre besök eller fler (upp till fler än tio besök) på vård- eller hälsocentral innan en remiss för utredning av eventuell cancer skrevs.
– Det dröjer alldeles för länge innan primärvården tar symptomen på allvar, säger Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

Det är till vård- eller hälsocentraler som 80 % av alla patienter går med symptom som senare visar sig vara cancer.

För 27 % av dem som medverkade i SIFO-undersökningen krävdes det minst två besök på vård- eller hälsocentralen innan det till exempel togs ett blodprov för en större utredning. För 36 % togs inga prover alls för symptom som senare visade sig vara cancer.

– Kompetensen på vård- och hälsocentraler måste bli bättre på vad som kan vara symptom på cancer, prover måste tas, säger Margareta Haag.

67 % anger att det tagit två månader eller mer från första kontakt med vård- eller hälsocentral till behandling. 20 % anger att det tagit över sex månader från första primärvårdskontakt till behandling.

– Fortfarande dör patienter på grund av sent diagnosticerad cancer, konstaterar Margareta Haag. Nätverket mot cancers mål är att senast 2024 ska 75 % av cancerfall upptäckas i stadie ett, det vill säga då tumören är liten och inte spridd.

Använd digitala system

Det finns digitala system i andra länder som används för att upptäcka cancer tidigt. I till exempel Storbritannien finns så kallade riskkartor för 18 olika cancersjukdomar och där har sjukvården infört sex av dem i de elektroniska journalsystemen. Detta har Nätverket mot cancer uppmärksammat under ett par år men utan att något substantiellt har hänt i Sverige.

– Ansvariga för vård- och hälsocentraler bör omgående se till att de digitala system som finns som stöd för diffusa symptom som kan vara cancer börjar användas även i Sverige och att vårdpersonalen snabbt utbildas i dessa, säger Margareta Haag.

 

Fakta om undersökningen:

Totalt har 1224 personer deltagit, majoriteten har eller har haft cancer (86 %). Undersökningen tog cirka fem minuter att besvara och gjordes online perioden 17 juni – 30 augusti 2021. Hela undersökningen finns att läsa här.

Frågor:

Margareta Haag, Nätverket mot cancer: 070-497 49 09

Presskontakt: Lena Bergling, 070 2345 158, Annika Eliasson, 0702 35 43 35. [email protected]

Nätverket mot cancer är en intressepolitisk påverkansorganisation som samlar elva nationella organisationer och fyra regionala föreningar. Totalt representerar vi 30 000 medlemmar. www.natverketmotcancer.se

Liknande poster

Medicintekniska produkter för cancer i fokus för nytt regeringsuppdrag

Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab. Det här duger inte! konstaterar Blodcancerförbundet

Marginell påverkan på cancerdiagnostiken efter pandemin