Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicintekniska produkter för cancer i fokus för nytt regeringsuppdrag

I ett nytt regeringsuppdrag ska Läkemedelsverket genomföra en särskild insats för medicintekniska produkter som används vid diagnostik och behandling av cancer. Uppdraget har ett särskilt fokus på strålbehandling.

– Det här regeringsuppdraget ger Läkemedelsverket möjlighet att analysera tillgång till utrustning för diagnostik och behandling av cancer och vid behov även genomföra särskild tillsyn inom detta område. Det medicintekniska området är brett och här behöver vi samråda med andra aktörer exempelvis Inspektionen för vård och omsorg, säger direktör Lena Björk.

Medicintekniska produkter som används för diagnostik och behandling av cancer omfattar i första hand strålningsprodukter, men också olika typer av röntgenutrustning och In Vitro diagnostiska produkter.

Senast den 31 januari 2025 ska Läkemedelsverket lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Liknande poster

Marginell påverkan på cancerdiagnostiken efter pandemin

Studie med 1 200 cancerpatienter: Orimligt många besök på vårdcentralen innan symptom som var cancer togs på allvar

Proteomik och genomik för nya möjligheter inom cancerdiagnostik