Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Orgovyx ingår i högkostnadsskyddet

Orgovyx (relugolix) ingår i högkostnadsskyddet för vuxna patienter med avancerad, hormonkänslig prostatacancer.

Prostatacancer är med omkring 10 000 nya fall per år den vanligaste cancerformen i Sverige. Aktuella för behandling med Orgovyx är patienter med avancerad prostatacancer som behöver hormonell behandling med så kallad androgen deprivationsterapi (ADT). ADT kan ges antingen genom läkemedel som blockerar effekten av androgen eller genom kemisk/kirurgisk kastration. Orgovyx ges som en tablett och innehåller den aktiva substansen relugolix som är en typ av kastrationsbehandling.

Läs mer om beslutet här.

Liknande poster

Venclyxto får begränsad subvention för ytterligare en patientgrupp

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Yescarta vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Läs mer...

Brukinsa ingår i högkostnadsskyddet för ytterligare en patientgrupp

Läs mer...