Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis – hur identifiera och hantera immunrelaterad myokardit?

Datum & tid:

TISDAG 22 FEBRUARI 12.00 – 12.45

Nu kan du som arbetar som läkare eller sjuksköterska anmäla dig till denna webbföreläsning om att identifiera och hantera myokardit vid onkologisk immunterapi. En ovanlig biverkan som väcker många frågor.

Kardiolog Entela Bollano kommer att belysa orsak, symptom och hantering av myokardit orsakad av onkologisk immunterapi. Onkolog Lisa Villabona kommer att leda diskussionen och lyfta kliniska frågeställningar utifrån erfarenheter och fall i kliniken. Du som deltagare har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chatt under mötet.

Mer information och anmälan

Varmt välkommen hälsar vi som arbetar med immunonkologi på Bristol Myers Squibb.

Liknande poster

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

The treatment landscape of locally advanced upper gastrointestinal cancer

IO-veckan 2022 State Of the Art