Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt som möjligt. Nu har vi utvecklat ett arbetssätt där vi involverar de läkarspecialiteter som krävs för bästa möjliga omhändertagande. Tidigare jobbade vi lite snävare med fokus på onkologer och kirurger, säger Thorbjörn Sakari, överläkare i kirurgi och sektionsledare för kolorektal cancer. Tillsammans med Skåne hamnade Gävleborg i topp i Svenska kolorektalcancerregistrets nationella jämförelse och Cancerfondens kartläggning. Ett antal parametrar har vägts ihop till en tabell där Gävleborg redovisar goda resultat för vård och behandling, bland annat när det gäller medianväntetiden för patienten på 47 dagar från remiss till behandlingsstart.

Läs hela reportaget

Liknande poster

Nya Bröstcentrum i Göteborg lyfter blicken ut mot världen för kunskap och inspiration

ONKOLOGKLINIKEN PÅ LÄNSSJUKHUSET RYHOV

Här pågår ett pionjärarbete för att förbättra prostatacancersjukvården