Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ökad livskvalitet när svårt sjuka erbjuds avancerad läkemedelsbehandling i hemmet

Tack vare smarta lösningar för att ge läke­medel, kan allt fler patienter behandlas i hemmet. På Skånes universitetssjukhus erbjuds svårt sjuka att antingen behandla sig själva hemma eller lämna sjukhuset efter att behandlingen påbörjats. Livskvaliteten ökar när de slipper vara inlagda under flera veckor eller månader samtidigt som vårdplatser frigörs på sjukhuset.

Hanna Brorsson Feustel, läkemedelsansvarig sjuksköterska och chefapotekare Malin Löndahl har startat ett nätverk för att samla verksamheter som erbjuder patienter läkemedelsbehandling i hemmet och sprida konceptet till fler.

Skånes universitetssjukhus arbetar för att allt fler patienter inom olika områden ska erbjudas avancerade läkemedelsbehandlingar utanför sjukhusmiljön.

– Vi vet att patienter som kan vara hemma under sin behandling mår mycket bättre. Att kunna få läkemedelsbehandling hemma i den egna soffan och sedan gå ut på en promenad med sin hund betyder mycket för livskvaliteten, säger Hanna Brorsson Feustel, läkemedelsansvarig sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus.

Tillsammans med chefapotekare Malin Löndahl har hon startat ett nätverk på Skånes universitetssjukhus för att samla de verksamheter som idag erbjuder patienter läkemedelsbehandling i hemmet och sprida konceptet till fler.

– Patienterna uppskattar att kunna leva ett mer normalt liv, samtidigt som vi kan ta emot fler svårt sjuka på sjukhuset, konstaterar Malin Löndahl. Målsättningen är att patienter som vill, ska kunna vistas hemma under sin behandling om det är medicinskt möjligt.

Mår bättre

Studier visar också att patienter som får behandling i hemmet generellt mår bättre och tillfrisknar snabbare. Dessutom är antalet infektioner, fallskador och trycksårsskador färre.

– Att patienter kan genomgå avancerade läkemedelsbehandlingar hemma är helt centralt när det gäller ökad livskvalitet. Det betyder otroligt mycket för många patienter att under behandlingen av en svår sjukdom få vara hemma med sin familj i stället för i ett rum på sjukhuset, förklarar Kristina Drott, överläkare och chef för sektionen för lymfom-sarkom-uroonkologi, som erbjuder cytostatikabehandling i hemmet vid lymfom och sarkom.

Cytostatika hemma

Under projektnamnet ”Hemmacyt” har cancerpatienter vid Skånes universitetssjukhus i Lund sedan flera år tillbaka kunnat få behandling med cytostatika i hemmet. En del patienter har även utrustats med särskilda ryggsäckar med läkemedel för att bli ännu mer rörliga. Nu har arbetssättet utvecklats och under 2018–2022 har ett 100-tal patienter fått behandling i hemmet i stället för att få vård på sjukhuset. Patienterna kommer till mottagningen för att sätta i gång sin behandling och kan sedan gå hem.

Nyligen prisade Region Skåne också förbättringsarbetet inom hematologin som innebär att fler patienter med akut leukemi nu kan behandlas hemma efter att behandlingen inletts på mottagningen.

Stort intresse

Även patienter med andra svåra sjukdomar kan få behandling hemma. Bland annat kan både barn och vuxna med allvarliga infektioner och patienter med immunbristsjukdomar behandla sig själva med infusioner eller injektioner av bland annat antibiotika.

– En annan fördel är att patienten blir mer delaktig och tar större ansvar för sin behandling när den utförs hemma. Vissa patienter upplever att det blir lättare att förstå vad som händer i kroppen och kanske blir det lättare att bearbeta det faktum att man fått en cancerdiagnos, menar Kristina Drott.

Att behandla sig själv i hemmet är frivilligt, men intresset är stort. De patienter som vill vara hemma under behandlingstiden får stanna kvar på sjukhuset tills de mår tillräckligt bra och känner sig trygga med att klara behandlingen på egen hand.

Fakta – avancerade läkemedelsbehandlingar i hemmet

  • Beroende på patientens diagnos och det läkemedel som används, kan behandlingarna antingen ges som sprutor i underhudsfettet eller föras direkt till blodet via en speciell koppling.
  • Både vuxna och barn med svåra infektioner kan själva behandla sig i hemmet med hjälp av så kallade ”antibiotikabollar”. Via en slang kopplas ”bollen” till blodbanan för att långsamt tömmas på antibiotika. Detta upprepas flera gånger per dygn.
  • Patienter med neurologiska diagnoser och immunbristsjukdomar kan behandla sig i hemmet med injektioner av immunglobuliner.
  • Cancerpatienter besöker sjukhuset för att sätta i gång och avsluta behandlingen med cytostatika. Under den period som behandlingen programmerats att pumpa in läkemedlet kan patienterna vistas hemma.

 

Liknande poster

Satsning inom ultraljudsverksamheten kapade köerna till undersökning

Läs mer...

VR-glasögon inom barnsjukvården ger tryggare barn

Läs mer...

Avancerade läkemedel för svåra sjukdomar ska utvecklas vid Skånes universitetssjukhus

Läs mer...