Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt Diagnostiskt Centrum i Västmanland

Nytt Diagnostiskt Centrum i Västmanland
”Nu slipper patienter bollas runt”

Att känna sig sjuk utan att veta vad som är fel, och skickas runt mellan olika vårdenheter i veckor och månader kan vara som en mardröm, fast verklig. Den upplevelsen slipper nu många i Västmanland sedan medicinkliniken i Västerås har öppnat den nya mottagningen Diagnostiskt Centrum.

Personer som har allvarliga men ospecifika symtom – som oförklarad viktnedgång, hög feber, ryggvärk och stark trötthet – utreds ofta inom primärvården. De kan då få vänta vecko- och månadsvis mellan olika undersökningar och på resultaten av dessa. En annan patientgrupp som kan råka ut för långa väntetider med utdragen oro och ovisshet under utredningsprocessen är de vars symtom inte riktigt ”passar in” någonstans i vårdstrukturen. De blir ofta skickade fram och tillbaka mellan olika sjukhuskliniker och andra vårdenheter. Detta kan även drabba patienter som diagnostiserats med cancer utan att primärtumören kunnat hittas. När regeringens satsning på standardiserade vårdförlopp kom, uppstod möjligheten att förbättra för patienter som tidigare bollades runt. I ett projekt där flera kliniker samarbetade utvecklades idén om Diagnostiskt Centrum. Och i slutet av augusti 2016 öppnades den nya mottagningen med hjälp av cirka tre miljoner kronor per år från medlen för standardiserade vårdförlopp.

Till Diagnostiskt Centrum kan vårdcentraler och andra sjukhuskliniker i hela länet remittera patienter med
• allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer,
• cancer med okänd primärtumör, och
• misstänkt malignt lymfom (utom dem som utgår från huvud och hals, dessa utreder öronkliniken).

Merparten av patienterna kommer på remiss från vårdcentralen och rätt många även från akuten. Teoretiskt sett skulle patienter även kunna utnyttja patientlagens möjlighet att söka till mottagningen på egen hand, genom så kallad egen remiss, men ännu har ingen gjort det och de ansvariga hoppas att ingen kommer att vilja göra det framöver heller.

– Det beror bland annat på att vi vill att vissa basala undersökningar ska vara gjorda innan patienten kommer hit, förklarar Maria Eckerrot, överläkare och ansvarig för Diagnostiskt Centrum.

Läs hela reportaget som PDF

Liknande poster

Nya Bröstcentrum i Göteborg lyfter blicken ut mot världen för kunskap och inspiration

ONKOLOGKLINIKEN PÅ LÄNSSJUKHUSET RYHOV

Här pågår ett pionjärarbete för att förbättra prostatacancersjukvården