Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya resultat från fas 3-studie med Jemperli (dostarlimab) vid avancerad eller recidiverande endometriecancer

GSK presenterar data från den första delen av fas 3-studien RUBY/ENGOT-EN6/GOG3031/NSGO som undersöker dostarlimab plus standardbehandling med kemoterapi (karboplatin-paklitaxel) följt av dostarlimab jämfört med placebo plus kemoterapi följt av placebo hos vuxna patienter med avancerad eller recidiverande endometriecancer.

RUBY är en randomiserad, dubbelblind multicenter-, fas III-studie med patienter med recidiverande eller avancerad endometriecancer. Del 1 utvärderar dostarlimab plus kemoterapi (karboplatin-paklitaxel) följt av dostarlimab jämfört med placebo plus karboplatin-paklitaxel följt av placebo. De primära effektmåtten i del 1 är prövningsbedömd PFS baserat på Response Evaluation Criteria in Solid Tumours (RECIST) v1.1 och total överlevnad.

— Resultaten från RUBY-studien är mycket lovande och innebär ett genombrott i behandlingen av primärt avancerad/recidiverande endometriecancer, där behandlingsalternativen hittills varit begränsade, kommenterar Magnus Frödin-Bolling, överläkare Med Dr Karolinska Universitetssjukhuset och nationell koordinator för RUBY-studien i Sverige. Då man tittar på duration of response finns nu förhoppningar om att kunna uppnå långvarig sjukdomskontroll och i vissa fall till och med bot, trots spridd sjukdom.

Läs pressmeddelandet (på engelska).

Liknande poster

Uppdaterad rekommendation från NT-rådet angående Jemperli (dostarlimab)

NT-rådet rekommenderar Jemperli för patienter med återkommande eller avancerad endometriecancer