Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NYA LÄKEMEDEL mot ER-positiv bröstcancer

Hormonterapi med antiöstrogen och aromatashämmare har inneburit stora genombrott i behandlingen av östrogenberoende (ER-positiv) bröstcancer, och för de kvinnor som dessutom är HER2-positiva är trastuzumab och pertuzumab  effektiva tillägg. Vilka nya selektiva läkemedel mot ER-positiv bröstcancer kan vi förvänta oss i framtiden? Och hur kan man bättre bedöma prognosen hos dessa kvinnor så att påfrestande och i vissa fall onödig cytostatikabehandling kan reduceras/minimeras? Det aktuella forskningsläget presenterades på en konferens den 1 oktober i Stockholm Waterfront Congress Centre, ”New strategies and therapy options for ER-positive disease”, ett satellitsymposium till SOTA Breast Cancer Meeting i Stockholm den 2-3 oktober.

Läs hela referatet

Liknande poster

Perjeta och Phesgo vid behandling av bröstcancer

ESMO 2017 – Intressant ny kunskap om vad som kan bli framtidens standard i bröstcancervården

Tionde nordiska symposiet om HER2-positiv bröstcancer