Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Perjeta och Phesgo vid behandling av bröstcancer

Perjeta (pertuzumab) och Phesgo (pertuzumab och trastuzumab) vid neoadjuvant behandling av bröstcancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är:
• att pertuzumab i kombination med trastuzumab (Perjeta och trastuzumab eller Phesgo) kan användas neoadjuvant vid lokalt avancerad HER2-positiv bröstcancer
• att avstå från att generellt använda Perjeta och Phesgo neoadjuvant vid lägre stadier av bröstcancer, utanför kliniska prövningar.

Läs hela rekommendationen här

Perjeta (pertuzumab) och Phesgo (pertuzumab och trastuzumab) vid metastaserad bröstcancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är:
• att pertuzumab i kombination med trastuzumab (Perjeta och trastuzumab eller Phesgo) bör användas vid metastaserad bröstcancer.

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

AI-stödd modell för säker mammografiscreening

Läs mer...

Partsgemensamma förslag kan tillgängliggöra fler kombinationsbehandlingar

Läs mer...

Tre intensiva dagar med bröstcancer i fokus – Kicki Waller-initiativet 30-årsjubilerade i Åre

Läs mer...