Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya kliniska kännetecken vid aggressiv bröstcancer

Bilden är tagen i mikroskop och föreställer bröstcancerceller som uttrycker en stamcellsmarkör (i grönt) och ett tätt sammanvuxet mitokondrielt nätverk (i rött). Foto.

Bilden föreställer bröstcancerceller som uttrycker en stamcellsmarkör (i grönt) och ett tätt sammanvuxet mitokondrielt nätverk (i rött). Foto: Maciej Ciesla

 

Forskare från Lunds universitet har upptäckt en ny mekanism där cancerceller kapar metabolismen hos ribonukleinsyra (RNA) för att påverka sin egen ämnesomsättning. Studien, nu publicerad i Molecular Cell Journal, förklarar aggressiva kliniska kännetecken i trippelnegativa bröstcancerformer.

Forskarna bakom studien; Cristain Bellodi, Maciej Ciesla och Ana Bosch. Foto.

Forskarna bakom studien; Cristian Bellodi, Maciej Ciesla och Ana Bosch. Foto: Helena Fritz

RNA-splicing är ett viktigt steg i genuttryck som formar cellens identitet under utveckling och som ofta ändras vid cancer hos människor. Processen utförs av ett komplext maskineri som kallas spliceosom och möjliggör produktion av flera proteiner från enskilda gener. Genom att titta på proteinnivåerna för RNA-splitsfaktorn SF3A3 har forskarna kunnat identifiera olika typer av bröstcancer med hög återfallsrisk och dålig prognos.– RNA-splicing förändras ofta vid cancer och vi ville därför förstå de grundläggande mekanismerna genom vilka cancerceller kapar spliceosomen för att främja tumörutveckling, förklarar Maciej Ciesla, biträdande forskare och försteförfattare till artikeln.Hämmar cellernas tumörogena aktivitet

Forskarteamet fann att förhöjda univår av proteinet SF3A3 ledde till splitsförändringar som påverkade gener som är involverade i regleringen av mitokondrier – cellernas energikraftverk.

– Eftersom avreglerad energiproduktion är ett kännetecken för cancer, antog vi att påverkan på SF3A3 skulle hämma metabolismen och bröstcancercellernas tumörogena aktivitet, förklarar forskningsledare Cristian Bellodi.

Oväntat nog såg de att om proteinet SF3A3 blockerades i bröstcancercellerna, påverkades inte bara cellernas ämnesomsättning, utan cellerna uttryckte även gener som var specifika för vissa cancerceller.

– Dessa cancerceller liknar genetiskt de stamceller som initierar cancerutvecklingen, fortsätter Cristian Bellodi.

Förklarar specifika kliniska kännetecken vid svårbehandlade bröstcancerformer

Tillsammans med Ana Bosch läkare på Skånes universitetssjukhus, analyserade forskarna information från Sweden Cancerome Analysis Network – Breast (SCAN-B), den största populationsbaserade databasen från bröstcancerpatienter i världen. Påfallande nog fann de att SF3A3-proteinnivåer kunde identifiera distinkta typer av bröstcancer, som kännetecknas av en hög risk för återfall och dålig prognos.

– Detta kan förklara specifika kliniska kännetecken vid svårbehandlade bröstcancerformer och ger viktiga insikter om de molekylära mekanismer som anpassar genetisk information som bidrar till tumörutveckling, säger Ana Bosch, som är medförfattare till studien.

Publikationen är ett samarbete mellan Stem Cell Center och Lund cancer center vid Lunds universitet. 

Projektet finansieras av Cancerfonden, The Swedish Foundations’ Starting Grant (SFSG), StemTherapy & Vetenskapsrådet. Cristian Bellodi är Ragnar Söderberg Fellow i Medicine och en Cancerfonden Young Investigator. Maciej Cieśla stöds av ett Cancerfonden postdoktoralt stipendium. Ana Bosch stöds av den statliga finansieringen för unga kliniska forskare i Sverige (ALF) och Fru Berta Kamprad Foundation.

Länk till publikationen i Molecular Cell Journal:

Oncogenic translation directs spliceosome dynamics revealing an integral role for SF3A3 in breast cancer

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Läkare som ger negativa besked upplevs som mindre empatiska

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer