Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya analyser av två covid-19-studier i fas 3 med AZD7442 visar effekt i högriskgrupp

Astra Zeneca visar i nya analyser av två covid-19-studier i fas 3 med läkemedelskandidaten AZD7442 på en stabil effektivitet och långsiktig prevention av covid-19. En sex månaders uppföljning av en preventionsstudie med AZD7442visar på 83 procent minskad risk för symtom av covid-19 utan någon allvarlig sjukdom eller dödsfall.

En behandlingsstudie påvisar en 88 procents minskad risk för allvarlig covid-19 eller dödsfall vid behandling av med AZD7442 inom tre dagar från symtom på sjukdom.

De två studierna Provent och Tackle omfattar en högriskgrupp för covid-19 i fas 3.

Ungefär 2 procent av alla människor bedöms ha en ökad risk för ett otillräckligt svar på ett covid-19-vaccin. Det omfattar bland annat personer med blodcancer eller andra cancerformer och som behandlas med kemoterapi eller patienter som behandlas med immunosupprimerande läkemedel.

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Enhertu godkänt som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Positivt utlåtande från CHMP för Enhertu som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Imfinzi plus kemoterapi godkänd i EU som första immunterapiregimen för patienter med avancerad gallvägscancer

Läs mer...