Nya analyser av två covid-19-studier i fas 3 med AZD7442 visar effekt i högriskgrupp

Astra Zeneca visar i nya analyser av två covid-19-studier i fas 3 med läkemedelskandidaten AZD7442 på en stabil effektivitet och långsiktig prevention av covid-19. En sex månaders uppföljning av en preventionsstudie med AZD7442visar på 83 procent minskad risk för symtom av covid-19 utan någon allvarlig sjukdom eller dödsfall.

En behandlingsstudie påvisar en 88 procents minskad risk för allvarlig covid-19 eller dödsfall vid behandling av med AZD7442 inom tre dagar från symtom på sjukdom.

De två studierna Provent och Tackle omfattar en högriskgrupp för covid-19 i fas 3.

Ungefär 2 procent av alla människor bedöms ha en ökad risk för ett otillräckligt svar på ett covid-19-vaccin. Det omfattar bland annat personer med blodcancer eller andra cancerformer och som behandlas med kemoterapi eller patienter som behandlas med immunosupprimerande läkemedel.

Läs hela pressmeddelandet här