Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny undersökning: låg kunskap om cancerrisk – Cancerfonden lanserar livsstilstest

3 av 10 cancerfall i Sverige kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Ändå är allmänhetens kunskap om sambandet mellan levnadsvanor och cancer låg, visar en ny undersökning. Nu lanserar Cancerfonden ”Kolla risken” – ett digitalt självtest som ska öka kunskapen och ge människor konkreta råd som kan minska risken för cancer.   

15 000 cancerfall per år är kopplade till våra levnadsvanor. Ändå är kunskapen om sambandet låg, enligt Cancerfondens undersökning utförd av Demoskop. Den visar att många känner till att det finns ett samband mellan rökning och cancer. Men betydligt färre har kunskap om att andra levnadsvanor, som vad vi äter, vad vi väger och hur vi rör på oss också har stor betydelse för risken att drabbas. Till exempel nämner endast drygt 1 av 10 i undersökningen spontant övervikt och 1 av 5 låg nivå av fysisk aktivitet som riskfaktorer. Dessutom upplever 1 av 5 att man “ändå får cancer av allt” och att det därför inte spelar någon roll vilka vanor man har.

– Det är tydligt att kunskapen om våra levnadsvanors betydelse för cancerrisk måste öka. Samtidigt måste vi bli kvitt missuppfattningar som att “man ändå får cancer av allt” och visa vad och vilka val som faktiskt spelar roll, på riktigt. Idag vet vi att tre av tio cancerfall i Sverige kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor, säger Maiju Wetterhall, sakkunnig på Cancerfonden.

Med det nya självtestet ”Kolla risken” vill Cancerfonden öka kunskapen om sambandet mellan levnadsvanor och risken för cancer. Testet bygger på samlad forskning och innehåller frågor om bland annat mat- och alkoholvanor, fysisk aktivitet och allmänhälsa. Resultatet ger en indikation på hur levnadsvanorna kan påverka risken för cancer och den som gör testet får samtidigt konkreta råd på hälsosammare val.

7 av 10 vet att rökning medför ökad risk för cancer

– Det finns ingen ”skyll dig själv”-cancer utan det är ofta flera faktorer som gör att sjukdomen utvecklas. Men förhoppningsvis får den som gör testet upp ögonen för vilka förändringar som är viktigast och möjliga för en själv att göra. Det kan räcka med att addera grönsaker till måltiden eller promenera regelbundet för att skapa långsiktigt positiva vanor som kan bidra till att minska risken för cancer, säger Maiju Wetterhall.

Gör ”Kolla risken” på Cancerfondens hemsida.

Resultat i korthet från undersökningen

På frågan ”nämn några faktorer som du tror ökar cancerrisken” nämner:  

  • 7 av 10 rökning.
  • 1 av 10 övervikt och obesitas.
  • 1 av 5 låg nivå av fysisk aktivitet.
  • 1 av 4 solstrålning.
  • 3 av 10 alkohol.
  • 4 av 10 kost.
  • 6 av 10 vet att de kan minska sin cancerrisk med hälsosamma levnadsvanor, men tycker det är svårt att efterleva.
  • 1 av 5 upplever att “man får cancer av allt” och att det därför inte spelar så stor roll vilka vanor man har.

Källa: undersökning utförd av Demoskop på uppdrag av Cancerfonden 25 oktober – 1 december 2021 med 1473 svarande.   

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Läs mer...

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Läs mer...

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre

Läs mer...