Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny lovande klinisk data med ColoNode

Umeå universitet har, i samarbete med HiloProbe AB, slutfört en del av en ny klinisk studie som ger ytterligare viktig evidens för produkten ColoNodes användbarhet vid tjocktarmscancer.
— Resultaten ser lovande ut, konstaterar Lina Olsson, vd Hiloprobe AB

Lina Olsson, vd för HiloProbe. Foto: Patrick Trädgårdh.

Umeåbolaget Hiloprobe AB har utvecklat ett reagenskit med tillhörande webbaserad mjukvara som analyserar lymfkörtlarna efter operation hos patienter som drabbats av tjocktarmscancer. Produkten kallas ColoNode och dess testsvar kan, tillsammans med andra provsvar, på ett säkrare sätt än med dagens rutinmetod indikera om patienten behöver mer behandling eller om patienten blivit botad med kirurgi.

– Hela 1,8 miljoner patienter världen över får tjock- och ändtarmscancer årligen. Cirka hälften av dem överlever inte sin sjukdom. Vårt mål är att fler patienter ska få leva, säger Lina Olsson, vd för Hiloprobe AB.

Företaget har tidigare genomfört två kliniska studier. En del av en tredje klinisk studie om ColoNode är nu avslutad. Studien är en multicenterstudie som utgår från Umeå universitet, där man följt tjocktarmscancerpatienter i tre år och jämfört ColoNode direkt mot den rutinmetod som finns i dag.

– Det är mycket positivt att vi har kommit så här långt. Jag kan inte gå in på detaljer men resultaten ser lovande ut och vi ser fram emot att de ska publiceras. Det finns generellt ett stort intresse för vår produkt men det behövs omfattande evidens för ColoNode, gärna flera publikationer oberoende av varandra, för att få igång användning av produkten på sjukhusen, konstaterar hon.

Liknande poster

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården

Läs mer...

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Läs mer...

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

Läs mer...