Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny indikation för Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason

Ny indikation för Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason

Europeiska kommissionen godkänner Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason (VTd) för behandling av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom lämpliga för stamcellstransplantation

  • Daratumumab-VTd är den första godkända kombinationsbehandlingen på över sex år för patienter lämpliga för stamcellstransplantation1.
  • Godkännandet baseras på resultat från fas 3-studien CASSIOPEIA, som visar att tillägg av daratumumab visade djupare behandlingssvar och förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS), jämfört med endast behandling med VTd2.
  • Daratumumab har använts för behandling av mer än 100 000 patienter globalt3.
  • Detta är den sjätte godkända indikationen för daratumumab och tre av dessa är för första linjens behandling4.

Läs mer i det engelska pressmeddelandet från Janssen den 20 januari 2020: http://www.mynewsdesk.com/se/janssen-cilag_ab/pressreleases/europeiska-kommissionen-godkaenner-darzalex-daratumumab-i-kombination-med-bortezomib-talidomid-och-dexametason-vtd-foer-behandling-av-punkt-punkt-punkt-2962947

Liknande poster

Ny mekanism bakom cancercellers tillväxt kartlagd

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom

Läs mer...

Pfizers cancerimmunterapi elranatamab mot multipelt myelom får FDA Breakthrough Therapy Designation

Läs mer...