Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny forskning ska leda till bättre behandling av tunna melanom

Tidig upptäckt av melanom ger nästan alltid god prognos. Nu presenterar Magdalena Claeson, docent och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, resultat från sin forskning om vad som utmärker de fall där tidig diagnos inte hjälper. Målet är mer precis behandling.

Melanom är den allvarligaste formen av hudcancer. Ny forskning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som mål att leda till en mer precis behandling av tunna melanom. Fotograf/Källa: Johanna Ewalds St Michaels.

Melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och förekomsten ökar hela tiden. Melanomen delas in i grupper beroende på tjockleken. De tjocka melanomen är mest dödliga, men de tunna ökar mest vilket ger goda skäl att titta noga på just dem. I Sverige dör ungefär 500 personer varje år av melanom.

– Patienter som diagnostiseras med tunna melanom har en mycket bra prognos, men det är allt fler som får den diagnosen. Därför är det viktigt att vi lär oss så mycket vi kan om detta, för att redan vid diagnos kunna identifiera högriskpatienter, säger Magdalena Claeson, docent och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hon betonar att den ökning av tunna melanom som visat sig i forskningen ger positiva signaler.

– Dels kan det betyda att vården har blivit bättre på att diagnostisera melanom tidigt, dels att många är mer uppmärksamma på sin hud och tar till sig informationen om att man ska söka tidigt. Jag vill verkligen ge människor beröm för det, för det är jätteviktigt att melanom diagnostiseras redan när de är tunna.

Med den forskning hon lägger fram nu vill Magdalena Claesson lägga grunden till större kunskap om cancerformen, för att i förlängningen kunna minska dess skadeverkningar.

Forskningen har bedrivits under tre år i Australien, i samarbete med University of Queensland och QIMR Berghofer Medical Research Institute, i Brisbane. Där är melanom vanligare och andelen tunna ännu större. Magdalena Claeson har samlat kunskap om olika faktorer hos patienterna eller tumörerna som talar för att det är ett högriskmelanom.

– Vi opererar bort alla melanom som upptäcks, men vi har mycket att vinna på att få fler faktorer i våra riktlinjer, när vi ska bedöma tunna melanom. Målet är att kunna erbjuda mer precis vård inom den breda och växande patientgrupp som får tunna melanom.

I sin forskning har hon hittills sett att:

  • tunna melanom är mer dödliga om de sitter på skalpen
  • tunna melanom är mer dödliga om de hör till de tjockare bland de tunna (0,8-1,0 mm)
  • tunna melanom är mindre dödliga om de har en mutation som kallas BRAF-V600E
  • tunna melanom är mindre dödliga om de har sitt ursprung i ett födelsemärke, jämfört med i helt normal hud
  • tunna melanom med kraftig celldelning, många mitoser, innebär ökad dödlighet

– Det här är en början, men vi behöver förstå mer, säger Magdalena Claeson.

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Drottning Silvias barnsjukhus startar Nordens första barncentrum för ATMP

Lyckad kökortning hjälpte 108 patienter