Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Janssen ansöker om marknadsföringstillstånd till EMA för ny CAR-T-behandling

I dagarna har Janssen, läkemedelsdivisionen inom Johnson & Johnson, lämnat in en ansökan till den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om marknadsföringstillstånd för en ny CAR-T-behandling.

Ansökan handlar om BCMA CAR-T-behandling Ciltacabtagene Autoleucel (cilta-cel) för behandling av återfall och eller refraktärt multipelt myelom. I ansökan refereras till positiva resultat från fas 1b / 2-data från CARTITUDE-1-studien, som granskat säkerhet och effektivitet av cilta-cel.

Janssen har forskat inom onkologi i mer än 30 år och vi ser stora möjligheter inom cellterapi och våra innovativa plattformar”, säger Mathai Mammen, MD, Ph.D., globalt chef, Janssen Research and Development, Johnson & Johnson.

Läs mer i Janssen EMEAs pressmeddelande här.

Liknande poster

Ny mekanism bakom cancercellers tillväxt kartlagd

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom

Läs mer...

Pfizers cancerimmunterapi elranatamab mot multipelt myelom får FDA Breakthrough Therapy Designation

Läs mer...