Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Janssen ansöker om marknadsföringstillstånd till EMA för ny CAR-T-behandling

I dagarna har Janssen, läkemedelsdivisionen inom Johnson & Johnson, lämnat in en ansökan till den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om marknadsföringstillstånd för en ny CAR-T-behandling.

Ansökan handlar om BCMA CAR-T-behandling Ciltacabtagene Autoleucel (cilta-cel) för behandling av återfall och eller refraktärt multipelt myelom. I ansökan refereras till positiva resultat från fas 1b / 2-data från CARTITUDE-1-studien, som granskat säkerhet och effektivitet av cilta-cel.

Janssen har forskat inom onkologi i mer än 30 år och vi ser stora möjligheter inom cellterapi och våra innovativa plattformar”, säger Mathai Mammen, MD, Ph.D., globalt chef, Janssen Research and Development, Johnson & Johnson.

Läs mer i Janssen EMEAs pressmeddelande här.

Liknande poster

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Ny mekanism bakom cancercellers tillväxt kartlagd

Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom