Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny behandlingsmetod ger cancerpatienter hopp om bot

Mats Jerkeman, överläkare inom onkologi på Skånes universitetssjukhus och professor på Lunds universitet. Bild: Kennet Ruona/Lunds universitet

Som första sjukhus i Norden inför Skånes universitetssjukhus en ny behandlingsmetod som ger hopp om bot för cancerpatienter med diffust storcelligt B-cellslymfom. Genom att genmodifiera patientens egna celler attackeras cancern.

Varje år insjuknar runt 500 personer i Sverige i den aggressiva lymfomcancern diffust storcelligt B-cellslymfom. De som drabbas är främst personer som är 50 år och uppåt. Ungefär 10 procent av de som insjuknar svarar inte på den vanliga cancerbehandlingen – eller får snabbt återfall.

— Hittills har det inte funnits någon alternativ behandling för dessa patienter. Men när vi nu inför en behandling som kallas CAR T-cellsterapi i rutinsjukvården för just denna cancerform, kan vi ge dem hopp om bot, säger Mats Jerkeman, överläkare inom onkologi på Skånes universitetssjukhus och professor på Lunds universitet.

Han påpekar att det inte är alla patienter som kommer att vara aktuella för behandlingen. Faktorer som till exempel ålder spelar in.

Celler skickas till USA

I dagarna behandlas den första patienten på Skånes universitetssjukhus med den nya metoden, som innebär att så kallade T-celler tas ut ur patienten och skickas till ett laboratorium i USA. Väl där omvandlas T-cellerna till aggressiva celler som, när de förs tillbaka in i kroppen, attackerar ett särskilt protein på cancercellerna.

— Efter ungefär sex veckor skiktröntgas patienten och då vet vi om behandlingen haft effekt. I tidigare studier har man kunnat se att ungefär 40 procent av de som får behandlingen får långvarig behandlingseffekt, och förhoppningsvis uppnår bot, säger Mats Jerkeman.

Svåra men övergående biverkningar

Behandlingen kan medföra svåra biverkningar för patienten, bland annat tal- och skrivsvårigheter och ett sepsisliknande tillstånd som kan innebära intensivvård. Men biverkningarna är övergående.

— Oftast går de över på några veckor, säger Mats Jerkeman.

Tanken är att 10 till 12 lymfompatienter per år ska behandlas med CAR T-cellsterapi på Skånes universitetssjukhus. Och Mats Jerkeman tror att metoden kommer att användas för behandling av andra cancerformer.

— Vi hoppas att inom kort bli certifierade för att få ge samma behandling till patienter med akut lymfatisk leukemi. Inom tre till fyra år används metoden troligtvis även vid ännu fler former av cancer.

Fakta: CAR T-cellsterapi

Varje dag uppstår nya celler i vår kropp, bland annat cancerceller.

Kroppens T-celler är en del av immunförsvaret som ser till att döda cancercellerna innan de blir för många.

I den här behandlingen tar man ut T-cellerna och genmodifierar med hjälp av CAR (CAR är ett speciellt protein på cellernas yta som känner igen tumörceller) för att göra dem mer aggressiva och föröka dem. De känner igen cancercellerna och angriper och dödar dessa.

Källa: Kristina Drott, överläkare inom onkologi, Skånes universitetssjukhus, docent vid Lunds universitet.

Fakta: Diffust storcelligt B-cellslymfom

Diffust storcelligt B-cellslymfom är en elakartad tumörsjukdom som utgår från immunssystemets B-lymfocyter. Det är en aggressiv form av lymfom och obehandlad är överlevnaden kort.

Vanliga symtom är oömma, snabbt växande körtlar på hals, armhålor eller ljumskar, viktnedgång, trötthet och feber.

Sjukdomen behandlas med cytostatika och antikroppsbehandling, och ca 60 procent blir botade med denna behandling.

Källa: 1177, internetmedicin.se

 

Liknande poster

Satsning inom ultraljudsverksamheten kapade köerna till undersökning

VR-glasögon inom barnsjukvården ger tryggare barn

Sjöbergstiftelsen finansierar forskning om maligna B-cellslymfom