Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nu kan kvinnor i Västerbotten ta HPV-prov på sig själv hemma

Region Västerbotten erbjuder kvinnor som fått en kallelse till cellprov möjligheten att beställa hem HPV-prov som de tar på sig själva, i stället för att gå på sin bokade tid hos barnmorska. Något som kommer spara tid för både kvinnorna och barnmorskemottagningarna.

– Erbjudandet att beställa hem ett HPV-prov ger kvinnorna möjlighet att själva välja den provtagningsmetod som de föredrar. Vissa kvinnor undviker att gå till barnmorskan av olika anledningar och då kan det förhoppningsvis kännas lättare att ta ett topsprov på sig själv hemma, säger Sara Knip, processledare för Gynekologisk Cellprovskontroll i Region Västerbotten.

Dessutom sparar det tid både för kvinnorna och barnmorskemottagningarna.

– Alla med kvinnligt personnummer kommer som tidigare att kallas till en bokad tid hos barnmorska för cellprov med regelbundna mellanrum. På kallelsen och 1177.se finns information om hur man beställer ett HPV-prov som man tar själv, ifall man hellre vill göra det, berättar Sara Knip.

I de fall där provet innehåller HPV får man tid för provtagning hos en barnmorska inom fyra veckor.

Fakta om screening mot livmoderhalscancer

Socialstyrelsen rekommenderar screening mot livmoderhalscancer med analys för humant papillomvirus, HPV. Regelbunden provtagning ger ett starkt skydd mot cancer i livmoderhalsen. Risken minskar med mer än 90 procent.

Alla med kvinnligt personnummer kallas regelbundet från 23–64 års ålder. Om det senaste provet togs före 64 års ålder kan man bli kallad upp till 70 års ålder. Om man behandlats för cellförändringar och ingår i en särskild kontrollgrupp fortsätter man att kallas livet ut.

Liknande poster

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Sverige satsar på att bli fritt från livmoderhalscancer till 2027

HPV-vaccinering till både pojkar och flickor stoppar livmoderhalscancer bäst