Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nu finns en Min vårdplan i 1177 för alla med cancerdiagnos

Fler patienter får nu tillgång till verktyget Min vårdplan i 1177, oavsett cancerdiagnos. Det görs möjligt genom nya diagnosövergripande Min vårdplan i cancervården. Verktyget riktar sig främst till patienter med diagnoser där det ännu inte tagits fram en vårdplan.

Under hösten lanserades generella Min vårdplan i cancervården, det vill säga en vårdplan som inte är specifik för en cancerdiagnos och som kan användas av alla. Det är vårdgivaren som aktiverar vårdplanen för patienten. I dag finns Min vårdplan för 17 olika diagnosområden, och nya är på väg.

– Nu kan fler patienter få fördelarna av Min vårdplan i väntan på att en vårdplan ska byggas för just deras diagnos. Det är ett stort steg framåt! Genom verktyget får patienten viktig och lättillgänglig information samlad på ett ställe. Samtidigt ökar också patientens möjlighet att vara delaktig i sin vård, säger Claire Micaux, nationell samordnare för Min vårdplan.

Den generella Min vårdplan innehåller bland annat kvalitetssäkrad information om vanliga cancerbehandlingar, egenvård, psykosocialt stöd och patienters rättigheter. Även funktioner som att skicka meddelanden till sin vårdkontakt, fylla i formulär om sitt mående och använda planeringsverktyg finns i vårdplanen. Behandlaren från vården behöver fortfarande fylla ut den generella Min vårdplan och ta fram mer information som gäller för patientens diagnos.

– Många patienter är aktiva i sin vårdplan och uppskattar verktyget. Det är den återkoppling vi får från vårdgivare som kommit igång. Att ha så mycket samlat på ett ställe är en stor fördel för patienter och behandlare. Det blir färre papper att hålla reda på. Patienter kan när som helst läsa på eller kontakta vården, avslutar Claire Micaux.

Aktuellt från Min vårdplan:

  • I dag har över 30 000 Min vårdplan startats.
  • Min vårdplan kommer för diagnoserna analcancer, buksarkom och gynekologiska sarkom, livmoderkroppscancer, lymfom, matstrups- och magsäckscancer.
  • Min vårdplan i cancervården för barn kommer i början av 2024.
  • 2024 startar ”Månadsnytt Min vårdplan”. Det är ett återkommande webbinarium som vänder sig till dig som arbetar i vården, är patient eller närstående och är nyfiken på vad Min vårdplan är och hur det används. Du hittar alla webbinarier under kalender.

Om Min vårdplan

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Verktyget finns via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177. Läs mer under Min vårdplan cancer.

Liknande poster

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Nu lanseras en ny Min vårdplan livmoderkroppscancer

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland