Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nu bildas Sahlgrenska Cancer Center

Beslut har nu tagits att bilda Sahlgrenska Cancer Center inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Centret ska skapa ett starkare samarbete mellan sjukhusets olika verksamheter och ha en nära samverkan med forskningen, med målet att ge patienten en bättre och tryggare cancervård.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse ställde sig idag bakom sjukhusdirektörens verkställighetsbeslut från 20 februari om att bilda Sahlgrenska Cancer Center.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset ligger mycket långt framme inom cancerområdet och har ambitionen att bli ett internationellt ledande cancersjukhus. När vi bildar Sahlgrenska Cancer Center skapar vi förutsättningar för att vässa forskningen och vården för våra patienter, säger ordförande Henrik Ripa.

Bildandet av Sahlgrenska Cancer Center är ett led i universitetssjukhusets arbete för att bli ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre (CCC). CCC är en internationell certifiering som utfärdas av Organization of European Cancer Institutes (OECI).  För att bli ackrediterade krävs att sjukhuset bedriver cancervård av hög kvalitet och framstående forskning inom ramen för centrat.

– Ett CCC innebär en identitet och en struktur som samlar cancervården på ett ännu bättre sätt än vad som görs på idag. Målet är att ge en tryggare, säkrare och bättre vård för patienterna. Nu tar vi ett viktigt steg på vägen dit, säger Claes Jönsson, områdeschef för område 5 och ordförande för Sahlgrenska Cancer Centers ledningsråd.

Den 1 mars 2020 skickar Sahlgrenska Universitetssjukhuset in de uppgifter som OECI kräver för att sjukhus ska få tillstånd att inleda ackrediteringsprocessen. Sahlgrenska Universitetssjukhusets ansökan sker i samverkan med Sahlgrenska akademin och Regionalt cancercentrum Väst. Ackrediteringen innebär bland annat en så kallad peer review, som granskar allt från forskning och utbildning till klinisk verksamhet, administration och informationshantering på sjukhuset. Processen beräknas ta cirka två år.

– En ackreditering som Comprehensive Cancer Centre innebär att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en cancervård i internationell toppklass, vi ska inte ha lägre ambitioner än så, säger Claes Jönsson.

Liknande poster

Cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får avgörande kvalitetsstämpel

Hopp om ny behandlingsmetod för ögonmelanom – snart klinisk prövning på Sahlgrenska