Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet rekommenderar Kadcyla

NT-rådet rekommenderar att regionerna bör använda Kadcyla (trastuzumab emtansin) för behandling av vuxna patienter med HER2-positiv, tidig bröstcancer som har kvarvarande invasiv sjukdom, i bröst och/eller lymfkörtlar, efter neoadjuvant taxanbaserad och riktad HER2-behandling.

Läs hela NT-rådets rekommendation här.

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag för Kadcyla. TLV:s hälsoekonomiska analys visar att behandling med Kadcyla leder till en lägre andel återfall jämfört med behandling med trastuzumab. Detta resulterar i att patienterna lever längre samt att en mindre andel patienter är i behov av senare behandling än vad som behövs med dagens standardbehandling. Ta del av TLVs hälsoekonomiska utvärdering här.

Liknande poster

Imbruvica ingår i högkostnadsskyddet med förändrad förmånsbegränsning

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Pluvicto vid långt framskriden prostatacancer

Läs mer...