Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NU KAN DU ANMÄLA DIG
WEBINAR TISDAG 6 OKTOBER 12.00 – 12.45 (SV)
till denna webbföreläsning om multidisciplinärt samarbete vid onkologisk immunterapi.

Onkologen Antonis Valachis, vid Universitetssjukhuset Örebro, kommer dela sina erfarenheter av hur man kan bygga upp ett nätverk med andra discipliner och
samarbeta med dessa för att hantera immunrelaterade biverkningar vid onkologisk immunterapi.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

The treatment landscape of locally advanced upper gastrointestinal cancer

IO-veckan 2022 State Of the Art