Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rekordstort intresse för ny multidisciplinär fortbildning

De träffar alla samma patienter men mycket sällan varandra. I början av september fick dock onkologer, kirurger, patologer och radiologer inom nedre gastrointestinal cancer tillfälle att träffas då den första multidisciplinära postgraduate-konferensen någonsin inom detta område arrangerades på Steningevik i Märsta utanför Stockholm.
Den tre dagar långa fortbildningen, som arrangerats av flera olika läkemedelsbolag, samlade 30 specialistläkare från hela landet och intresset för att delta var rekordstort.

”Tillsammans med medarrangörerna Astra Zeneca och Servier började vi planera den här unika kursen redan för tre år sedan men på grund av pandemin har vi tvingats
skjuta upp genomförandet tre gånger. När det nu äntligen blev möjligt var det av största vikt för oss att följa alla restriktioner och det var ett krav att alla deltagare skulle vara
fullvaccinerade.

Inom andra cancerområden är det inte ovanligt med liknande multidisciplinära postgraduate-kurser men detta var första gången någonsin när det gäller gastrointestinal cancer
(GI) och intresset för att delta var mycket stort. Det kom 30 specialistläkare från hela landet, och lika många stod på väntelistan. Hälften av deltagarna var kirurger, hälften var
onkologer. Bland föreläsarna fanns även en patolog och en radiolog. Tanken med det multidisciplinära upplägget var att göra fortbildningskursen så lik deras vardag som möjligt, att det som togs upp inte bara skulle vara en aktuell kunskapsöversikt inom området utan att det framförallt skulle vara kliniskt relevant och användbart.

Men det allra viktigaste för oss arrangörer var att erbjuda ett tillfälle för alla att träffas över yrkes- och regiongränser, att ge dem tid och utrymme att diskutera saker som inte
hinns med i vardagen. Och att detta möte ska leda till nya insikter och nya samarbeten. Vårt mål med kursen var att deltagarna skulle åka hem med frågan: hur tar vi det vi lärt
oss här vidare? Eftersom behovet av fortbildning är så stort inom GIområdet kommer vi att ha årligen återkommande postgraduate- kurser. Nästa gång blir det fokus på övre GI.

Lotta Magnusson, regionchef onkologi, Amgen Sverige ”Kursen liknar den kliniska vardagen
– ska inspirera till nya samarbeten” ”Post-graduatekursen med multidisciplinärt deltagande var viktig för att öka kunskapen hos alla såklart, men kanske mest för att öka kunskap hos ”den andra” specialiteten avseende kirurgi respektive onkologi. Jakob Eberhard och Åke Berglund hade båda två utomordentligt bra föreläsningar om palliativ kemobehandling av stadium IV-pat. Väldigt matnyttigt för både onkologer och kirurger. En behållning var att få träffa och utbyta tankar och erfarenheter med kollegor från hela landet. Som kirurg har jag fått ökad insikt i onkologernas svåra arbete”.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Nya kombinationsbehandlingar förlänger överlevnaden

Folkbildning i poddformat

Eldsjäl tar täten för cancervården