Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Mottagning för behandling av blod- och tumörsjukdomar öppnar i Gränbystadens köpcentrum

Akademiska sjukhuset ska öppna en mottagning för behandling av blod- och tumörsjukdomar i Gränbystaden. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen, Region Uppsala.

– Det underlättar för patienterna, som får det lättare att ta sig till mottagningen. Det finns både kollektivtrafik och goda parkeringsmöjligheter. Det innebär också att Akademiska kommer att kunna ta emot fler riks- och regionpatienter, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Akademiska sjukhuset har tidigare provat att erbjuda viss cancerbehandling utanför sjukhusets lokaler. Sedan september 2022 har ett utvecklingsprojekt pågått, där patienter har kunnat få onkologiska och hematologiska behandlingar i en buss som stått parkerad utanför Lasarettet i Enköping.

– Projektet har visat att patienterna uppskattar att kunna få vård utanför sjukhusets huvudområde. Det blir enklare, känns tryggare och flera har sagt att de känner sig mindre sjuka. Därför vill vi nu gå vidare och öppna en mottagning utanför sjukhuset, säger Malin Sjöberg Högrell.

De behandlingar som kommer att flyttas till den, nya lokalen är immunterapi, antikroppsbehandlingar, enklare cytostatika, blodtappning, järninfusion, blodprovstagning och blodtransfusion. Inledningsvis rör det sig om 23-26 behandlingar per dag, för att gradvis öka till 30-35 behandlingar per dag år 2027. Flytten beräknas inte medföra några extra kostnader, utan tvärtom en viss besparing.

– Förutom att det är bättre för patienterna innebär det att medarbetarna får en bättre arbetsmiljö och att verksamheten kan effektiviseras, så att fler kan få behandling. Det här är en förändring som kommer att göra stor nytta, och är ett steg i det pågående arbetet med att flytta ut specialistvården så att den kommer närmare invånarna, säger Malin Sjöberg Högrell.

Den nya mottagningen väntas kunna starta före årsskiftet.

Liknande poster

Mobilt team ska erbjuda cancerpatienter bedömning i hemmet

Läs mer...

Nytt utvecklingsprojekt i Region Uppsala ska undersöka hur cancerbehandling kan ges närmare hemmet

Läs mer...