Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NMSC – IMMUNOTHERAPY AND SURGERGY

Time 15:00 – 17:00

NMSC – When is surgery the best option and when is it not?

We invite you to an interactive virtual meeting with a clinical dialogue from a surgical perspective on the expanding role of immunotherapy in non-melanoma skin cancer (NMSC).

The focus in this interactive meeting is not only the new opportunities immunotherapy brings to the treatment paradigm of NMSC, but also on patient selection and treatment modality, from a surgical perspective.

More information and registration

 

Liknande poster

Sarclisa plus proteasomhämmare gav en median progressionsfri överlevnad på närmare 3 år vid multipelt myelom

Läs mer...

Fas III-studie med Libtayo avbröts i förtid på grund av signifikant förbättrad OS hos patienter med första linjens avancerad NSCLC

Läs mer...

CHMP ger Libtayo positiva utlåtanden för behandling av två avancerade cancerformer

Läs mer...