Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen, 5 februari 12:10 – 12:50

En föreläsning av Professor Kristian Pietras, Lunds Universitet
Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Nya studier betonar vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. Olika celltyper i cancerns omgivning hjälper tumörcellerna genom att tillhandahålla en mängd faktorer som underlättar deras uppkomst, tillväxt, spridning och resistens mot behandling. Professor Pietras studier söker grundläggande förståelse om de olika celltyper som tillsammans utgör en tumör och försöker omsätta denna nya kunskap till nya strategier för diagnostik eller behandling av cancer.

Anmäl dig här!
Mer info här!

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Pfizer tillkännager positiva resultat från fas III-studie inom prostatacancer