Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

”Melanom är den enda cancerformen som vi i primärvården potentiellt kan bota.”

Digitaliseringens framfart sker överallt, inte minst inom vården. Teledermatoskopi är en teknik där ett dermatoskop sätts på mobilkamerans lins. Med telefonen skickar man sedan bilder till experter som granskar misstänkta hudförändringar på distans. Resultatet? Malignt melanom kan hittas tidigare – och kan botas helt – samt att många patienter slipper en onödig operation med risk för ärrbildning och komplikationer. Dessutom minskar tiden från besök till diagnos avsevärt.

Martin Friberg, allmänspecialist på Capio Ringen i Stockholm, är en av dem som utbildar andra i denna teknik och på sikt är det beslutat att inom det närmsta året ska alla vårdcentraler i Stockholm använda sig av teledermatoskopi. Enligt Martin är den här tekniken ett nyckelverktyg hos vårdcentralerna. Det går snabbt och är träffsäkert i jakten på att bedöma hudförändringar och upptäcka malignt melanom – vilket är en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige.

Hur tekniken går till
Det tas fyra bilder från olika vinklar. En vanlig, en närbild från 15cm för att se strukturen och sedan två dermatologiska bilder. Bilderna skickas sedan till hudläkare – som är subspecialiserade inom teledermatoskopi – via en krypterad app. På bara en vecka kommer svar med beskrivning av hudförändringen, rekommendation och åtgärd. Men om det rör sig om en tydlig hudcancer brukar svaret komma inom bara några dagar.

– Melanom är den enda cancern som vi har möjlighet att starta behandling för och potentiellt bota redan i primärvården. Innan teledermatoskopi kollade vi i dermatoskop och visste inte riktigt vad vi hade att göra med. Vi fällde hellre än friade och skar bort sådant vi trodde var cancer – även om vi inte var helt säkra. Om vi inte kunde bedöma själva och hudförändringen satt på ett ställe där vi inte ska operera, fick vi skicka en remiss till någon som kunde utvärdera det bättre, vilket tog tid att få ett resultat, säger Martin Friberg.

Från pilot till breddinföring
Projektet startade 2015 där det kördes en pilot på Capio Ringen. Akademiskt primärvårdscentrum och RCC driver breddinförandet av projektet och från maj 2021 tills nu är det runt 170 vårdcentraler som har satt i gång med systemet. Även i Skåne har man börjat införa det, men eftersom systemet är en del av vårdavtalet i Stockholm planeras tekniken vara implementerad på samtliga 236 vårdcentraler i regionen vid årsskiftet.

Just i Region Stockholm leder Martin Friberg tillsammans med några andra – som också ingår i projektgruppen – en utbildning inom teledermatoskopi för läkare på vårdcentraler. Martin ingick i pilotprojektet på Capio Ringen och är nu en viktig kugge i att få så många vårdcentraler som möjligt att komma i gång och börja utnyttja systemet.

– Under utbildningen går jag igenom hur tekniken fungerar och hur de som ska använda tekniken lägger upp arbetet på bästa sätt. Att hitta hudcancer är en av väldigt många saker man gör på en vårdcentral, därför är det så viktigt att få till ett bra flöde, säger Martin Friberg.

Resultatet hittills
Från maj 2021 till idag har det skickats 6500 bilder där 247 fall har bedömts som misstänkt melanom och har kunnat opereras bort på vårdcentralen. Över 80 procent av de granskade hudförändringarna har även kunnat frias utan kirurgisk åtgärd. Det är helt enkelt en stor fördel att vi idag kan fria hudprickar med hjälp av hudläkare som bara finns ett knapptryck bort.

– Jag hittar fler melanom än tidigare med hjälp av teledermatoskopi. Nu kan jag även fånga tidigt melanom som inte hunnit bli avvikande än och även fria eller fälla svårbedömt melanom mycket lättare än innan. Vi vill ju hitta tidiga melanom så ofta som möjligt – eftersom det är avgörande för överlevnaden – och det har vi möjligheten att göra nu med den här tekniken, avslutar Martin Friberg.

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Stockholms breddinförande av teledermatoskopi har gett snabba resultat

Ny metod kan rädda fler från hudcancer