Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicon Village och Lunds universitet samlar 120 cancerexperter

Medicon Village och Lunds universitet har genom åren samlat forskare, företag och kliniker runt gemensamma initiativ för att förena forskning och patientnytta inom cancerområdet. På Världscancerdagen den 4 februari är det dags för den helt digitala samverkansdagen Focus on Cancer Collaboration. Mötet samlar drygt 120 cancerforskare, entreprenörer och kliniker med målet att nyttiggöra forskning.

-För sjunde gången ordnar vi nu Focus on Cancer Collaboration, som normalt sett brukar vara ett myllrande fysiskt möte. Cirka en fjärdedel av cancerforskarna på Lunds universitet sitter på Medicon Village i Lund och här finns också bolag inom cancerforskning. Därför vill vi gärna öppna upp till en dag för samverkan. Även bolag, forskare och kliniker som inte befinner sig i vår miljö är självklart välkomna att vara med för att lära och skapa nya kontaktytor, säger Anette Orheim, kommunikationschef på Medicon Village.

Syftet med Focus on Cancer Collaboration är att skapa plats för interaktion kring forskning och innovation inom onkologi. Mötet äger rum årligen. En av medarrangörerna för dagen är Lunds universitets nya cancercentrum, Lund University Cancer Centre (LUCC), som samma dag även firar ettårsjubileum. Lund University Cancer Centre bildades för att samordna olika initiativ som berör cancerforskning och vara kontaktpunkt för både interna och externa aktörer som vill samverka med forskare. Create Health och LU Innovation, även de inom Lunds universitet, är också med och ordnar den digitala cancerdagen tillsammans med Medicon Village.

Huvudtalare på Focus on Cancer Collaboration är professor Douglas Hanahan, vid Swiss Federal Institute of Technology i Lausanne. Ett etablerat samarbete finns redan mellan Create Health vid Lunds universitet och Swiss Cancer Center Leman. Vid den digitala cancerdagen kommer Douglas Hanahan att ge en inblick i nya behandlingsterapier.

Nytt för året är också de diskussionsgrupper, Challenges, där samverkan för att nyttiggöra forskningen står i centrum. Här möts forskare, entreprenörer och kliniker inom cancerområdet. Ämnena i diskussionsgrupperna är framtagna av koordinatorerna för några av fokusområdena inom Lund University Cancer Centre och belyser utmaningar inom respektive område. För att komma framåt i dessa utmaningar krävs ofta samarbete mellan forskning, industri och sjukvården.

– Ambitionen är att få med personer med olika kompetens och expertis i grupperna för att få fram olika aspekter på frågan och syn på vägar framåt. Vi hoppas att gruppdiskussionerna kan leda till att nya idéer och samarbeten skapas genom gränsöverskridande arbete mellan industri, akademi och sjukvård. Eftersom vi befinner oss i en pandemi är det många som saknar den direkta interaktionen mellan människor. Med detta digitala diskussionsupplägg hoppas vi ändå kunna skapa ett forum för en interaktiv dialog för att fortsätta utveckla lösningar på gemensamma utmaningar inom cancer, säger Cecilia Jädert, affärsutvecklare på LU Innovation och medverkande i projektgruppen för den digitala cancerdagen.

Läs mer om Focus on Cancer Collaboration här:
https://www.mediconvillage.se/sv/evenemang/focus-cancer-collaboration-2

Liknande poster

Läkare som ger negativa besked upplevs som mindre empatiska

Läs mer...

Livskvalitetens fem i topp-lista

Läs mer...

Träning vid cancer minskar biverkningar

Läs mer...