Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Med RayCare 5B kan cancerkliniker själva skräddarsy sina arbetsflöden för strålbehandling

RaySearch lanserar en ny version av RayCare*, nästa generations informationssystem för onkologi. Den viktigaste nyheten i RayCare 5B är möjligheten för användare att konfigurera sina arbetsflöden och dokument.

RayCare5B ger kliniker möjlighet att konfigurera alla inställningar för arbetsflöden, inklusive möjlighet att skapa avancerad automatisering av dessa. Denna nya funktion gör det möjligt för kliniker att få full kontroll över sina arbetsflöden och skräddarsy dem efter sina specifika behov och krav samt även säkerställa att arbetsflödena fortsatt stödjer och effektiviserar de kliniska processerna när nya riktlinjer introduceras. RayCare 5B erbjuder även möjligheten för klinikerna att själva skapa och anpassa sina dokument och formulär. Sammantaget innebär detta att konfigurationen av RayCare nu helt och hållet kan göras av klinikerna.

En röd tråd i arbetet med RayCare 5B har varit att förbättra och utöka tillgången till nyckelinformation kopplad till planering och genomförande av strålbehandlingar med RayCare. Tillgången till patientspecifik strålbehandlingsinformation, som till exempel förskrivningar, levererad dos samt data om behandlingsförloppet, har nu förbättrats. I kombination med en förbättring av de arbetsflöden som knyter ihop RaySearchs produkter, såsom automatisk dataöverföring vid viktiga steg, ökar därmed den operativa effektiviteten och säkerheten under hela patientens strålbehandling.

En annan funktionalitet i RayCare 5B är stöd för strukturerad gradering av biverkningar i patientjournalen enligt branschstandarder, vilket möjliggör för kliniker att dokumentera och följa dessa under hela behandlingsprocessen. Ytterligare förbättringar av patientjournalen är bland annat en utökad arbetsyta för sammanfattningen, vilket ger alla medlemmar i vårdteamet en överblick över relevant patientinformation.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Med RayCare 5B har produkten nått en ny mognadsnivå. Konkreta framsteg, som arbetsflöden och dokument som är konfigurerbara av klinikerna samt ett mer enhetligt och automatiserat arbetsflöde mellan våra produkter, är funktioner som kommer att vara till stor nytta för alla kliniker som använder RayCare.”

Liknande poster

Långtidsstudie visar: Äldre kvinnor med lågrisk-bröstcancer behöver inte strålbehandlas

Läs mer...

Låggradig inflammation i tarmen lång tid efter strålbehandling

Läs mer...

Forskare efterlyser ökad sparsamhet vid strålbehandling av hjärntumörer hos barn

Läs mer...